158 ud af 207 kvinder fik afslag på erstatning i Ringstedsag

Den seneste opgørelse (fra juli måned) fra Patienterstatningen vedrørende Ringstedsagen viser at 207 kvinder har søgt om erstatning for mangelfuld diagnostik i forbindelse med henvisning på mistanke om brystkræft. Heraf har 15 kvinder fået tilkendt i alt 5,6 mio. kr. i erstatning mens 158 kvinder har fået afslag og 34 sager ikke er afgjort endnu.

Formand for Dansk Brystkræft Organisation, Karen Sundbøll er absolut ikke tilfreds med de mange afslag: “Det er glædeligt, at der trods alt er kvinder, der får erstatning for det, de har været igennem.  Men når det er sagt, er antallet af kvinder, der har fået tilkendt en erstatning ikke prangende. Og erstatningerne varierer meget . Afgørelsen og erstatningssummen er begrundet i en lægefaglig vurdering af, i hvilken grad diagnosen påvirker og vil kunne komme til at påvirke den enkeltes liv.

Det kan være en uoverstigelig mur at skulle klage over sin behandling i sundhedsvæsenet og det kan være utroligt svært at anke en afgørelse samtidig med, at man er i et behandlingsforløb. Derfor kan Dansk Brystkræft Organisation kun opfordre til, at man som medlem benytter sig af den advokatordning som vi har indgået med advokatfirmaet Kroer og Fink med henblik på at anke.”

Information om denne ordning og kontaktoplysninger til Kroer og Fink findes på forsiden af https://www.brystkraeft.dk  eller  på https://kroerfink.dk/

Advokatordningen er et tilbud til DBO’s medlemmer i forhold til den såkaldte Ringstedsag og i alle andre sager vedrørende brystkræftdiagnose og behandling, hvor man mener, der er er forhold, som ikke er i orden.

Se også Patienterstatningens status på Ringsted-sagerne i TV2 i juli

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *