AFLYST: DBO’s generalforsamling 24. oktober: Indkaldelse og program

DBO’s bestyrelse føler sig desværre nødsaget til at aflyse generalforsamlingen endnu engang, grundet Covid-19.

Kom til generalforsamling den 24. oktober kl. 11- ca. 13 på Hotel Skanderborghus, Dyrhaven 3, 8660 Skanderborg.

Tilmelding er nødvendig – skal ske til Grethe Dahlquist senest den 10. oktober på grda@brystkraeft.dk

BEMÆRK: Det er IKKE nok at skrive i kommentarsporet.

 

 

 

Dagsorden for Dansk Brystkræft organisations generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af stemmetæller
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringsforslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 5 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen et forslag til vedtægtsændringer, så der fremover også skal vælges to suppleanter.

Deltagelse i generalforsamlingen
Der er meget brug for en organisation som Dansk Brystkræft Organisation og dermed også en bestyrelse, der påtager sig ogaven på vegne af medlemmerne at drive organsationen.

Derfor skal der lyde en en stor opfordring til at møde op til generalforsamlingen – husk tilmelding

Opstilling af kandidater til bestyrelsen
Har du lyst til at være med på holdet, eller kan du foreslå en kandidat, så hold dig endelig ikke tilbage. Vil du vide mere om, hvad det kræver at sidde i DBO’s bestyrelse, ring eller skriv gerne til en af os fra bestyrelsen. Du kan finde vores kontaktoplysninger her og en beskrivelse af bestyrelsesarbejdet her. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *