Covid-19-pandemi: Her er dine patientrettigheder

På grund af situationen med coronavirus er sundhedsvæsenet presset til det yderste, og det har derfor været nødvendigt at foretage en prioritering af sundhedsydelserne med henblik på at kunne håndtere situationen.

Sygehusene lukker ned for almindelig drift
Kontroller og planlagte operationer vil blive aflyst, hvis der ikke er tale om behandling af akutte og livstruende tilstande.

Udredning af kræft og behandling af kræft vil som udgangspunkt ikke kunne udsættes. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Følgende fremgår blandt andet af notatet:
Samlet set vil det være fornuftigt at prioritere således, at patienter med sygdomme, hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling medfører risiko for tab af førlighed, og hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen, ikke behandles under COVID-19 epidemien. Hvorvidt en konkret patient bør tilbydes udredning eller behandling under COVID-19 epidemien vil og skal derfor stadig bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering og stillingtagen på relevant fagligt kompetenceniveau.

Sundhedsstyrelsen skal understrege, at der i det følgende er tale om overordnet vejledning, og der vil være behov for en lægefaglig vurdering på det enkelte sygehus, i forhold til hvad der er hensigtsmæssigt og muligt. Hvilke patienter, der behandles, bør således baseres på en konkret lægefaglig vurdering på daglig basis på alle sygehuse.

Senest 1. juli 2020 vil de berørte patienter få besked om en ny tid, hvis de får aflyst deres operation.

Tilsidesættelse af almindelige patientrettigheder
Hastelovgivningen, som tilsidesætter de almindelige patientrettigheder, herunder maksimale ventetider og frit sygehusvalg, er blevet vedtaget og er dermed en realitet. Den nye lovgivning er aktuelt ved at blive udmøntet, og den forventes at blive offentliggjort i Lovtiende tirsdag den 17. marts 2020. Der er tale om L133 (Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Læs mere her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *