DBO-kreds Fyn: Alternativ behandling – cannabis

Hvad er medicinsk Cannabis og hvordan virker det ? Hvordan arbejder Kræftens Bekæmpelse med alternativ behandling og hvilke overvejelser bør du gøre dig, inden du går i gang.

Sådan lød oplægget til en spændende aften, hvor Susan Hovmand Lysdal, fra Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patient- & Pårørendestøtte, Dokumentation & Udvikling mødte op og gav os gode svar undervejs i løbet af aftnen.

Hvad er alternativ (komplimentær) behandling: Der kan være tale om kropslig eller biologisk behandling. Kropslig spænder f.eks. over zoneterapi, massage, yoga og psykisk her kommer mindfulness med. De biologiske kan spænde over forskellige former for kosttilskud, naturlægemidler, urter, healing, akupunktur, homøopati.

Før man eventuelt starter en eller anden form for alternativ behandling er det vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet med behandlingen er. Dernæst om der er bivirkninger og om det påvirker den medicinske kræftbehandling.

Det er også vigtigt at sikre sig behandlernes faglige baggrund ligesom at gøre sig klar på den økonomiske udgift.

Der foreligger ingen evidens for at alternativ behandling kan helbrede kræft. Men der er evidens for, at nogle former kan give øget livskvalitet og mindske symptomer på angst og depression, kvalme og smerter.

Januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft i Danmark. Denne forsøgsordning giver visse patientgrupper mulighed for at blive behandlet med cannabisholdige produkter, som ikke er godkendte lægemidler eller fremstillet på apotek.

Cannabis anvendes i dag under flere forskellige former, men i begrænset omfang som medicinsk ordination.

Selve stoffet fremstilles under stærkt kontrollerede forsøg i flere store gartnerier. Der er tale om dyrkning af stiklinger fra én moderplante og dermed garanti for det rette DNA. Derudover fremstilles medicinsk canabis til personlig brug, dog kun på Glostrup Apotek. Al medicinsk cannabis er lægeordineret og udstedt på recept. Der skal foreligge en vejledning til den enkelte patient omkring virkning og bivirkning.

Der foregår grundforskning omkring de stoffer, som cannabis indeholder (THC – det euforiserende og CBD – det smertedækkende). Forskningen omkring lindring af kvalme og smerter er nået til Fase 2, hvor stoffets virkning og bivirkning undersøges i en gruppe patienter, typisk som et lodtrækningsforsøg. Forskning omkring hæmning af kræftudvikling  er indtil videre kun i Fase 1, og foregår kun i laboratoriet, hvor stoffet undersøges for virkning og sikkerhed.

Forskningen vil først kunne  melde positive resultater om op til 2 år. Indtil da må der fortsat udskrives medicinsk cannabis til de patienter, hvor man i forskningen har påvist lindring af kroniske smerter, lindring af kvalme efter kemoterapi og lindring af spasticitet ved sklerose.

Der findes i dag 3 præparater, som udskrives på recept:

Sadivex Medicinsk fremstillet, virker på spasticitet ved sklerose. Godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Marinol Syntetisk fremstillet, virker appetitstimulerende – ikke godkendt, men lægen kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse.

Nabilone Syntetisk fremstillet, virker lindrende på kvalme og nervesmerter, ikke godkendt, men lægen kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse.

Der gives 100% tilskud til patienter med en terminalbevilling, som indgår i forsøgsordningen. Andre patienter kan få op til 50%.

Ved behandling med cannabis er det vigtigt at være opmærksom på, at der er helt fastsatte grænser for kørselstilladelse på grund af den euforiserende virkning.

En spændende aften med mange informationer og advarsler før man begiver sig ud på det alternative marked.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *