DBO-kreds Hovedstaden: Spændende foredrag om senfølger

Professor og overlæge Peer Christiansen gæstede 21. Senfølgerforeningen og DBO-Kreds Hovedstaden. Her afholdt han i Kræftens Bekæmpelses lokaler på Strandboulevarden et velbesøgt foredrag om det nyoprettede Nationale Center for Brystkræftsenfølger på Aarhus Universitetshospital. Det nye center har fået en driftsbevilling fra Kræftens Bekæmpelse på 10 millioner kroner over de næste 5 år, og på centret vil man undersøge, hvilke kvinder, der rammes af senfølger, og hvornår de rammes.

Der kommer desuden en app, hvor nyopererede kvinder kan melde tilbage om deres symptomer på senfølger, og formålet er at sætte så hurtigt som muligt ind over for senfølger og dermed forhåbentlig bremse udviklingen.

Blandt deltagerne var der generelt enighed om, at app’en er en god ide, men flere udtrykte ønske om, at også kvinder, der ikke er nyopererede, men som har fået senfølger, også skulle have mulighed for at bruge app’en og dermed rapportere om deres forløb, som de mener kan give nyttig viden i forbindelse med hurtigere, forebyggende behandling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *