Sygeplejerske svarede på vigtige spørgsmål i DBO-kreds Sydsjælland

DBO-kreds Sydsjælland har haft besøg af den erfarne afdelingssygeplejerske Gitte Ohmann fra Onkologisk Afdeling på Næstved Sygehus. Gitte Ohmann orienterede og fortalte om regionens opfølgningsprogrammer i forbindelse med brystkræft, som har været benyttet siden maj 2017.

Undervejs i sit fine oplæg besvarede hun alle deltagernes vigtige spørgsmål om både egenomsorg, valg af pakkeforløb A, B eller C, behandling, medicin, senfølger og meget andet.

Det var en dejlig oplysende aften med mange spørgelystne deltagere og efterfølgende erfaringsudveksling omkring kaffebordet.

Afdelingssygeplejerske Ditte Ohmann (t.v.) og Bente Olsen fra DBO-kreds Sydsjælland (t.h.)

Tekst og foto: Vivi Riis-Nielsen, DBO-kreds Sydsjælland