Kan der gøres noget ved kognitive forringelser?

Det var et af spørgsmålene, da DBO-kreds Fyn tirsdag den 2. oktober var til foredrag med Ali Amidi, der er psykolog og ph.d. hos Psykoonkologi og Sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshospital. Det var en meget spændende aften, hvor man skulle holde ørerne stive for at følge med. En aften, hvor tidligere antagelser og myter måtte vige for nyere forskning. Resultater fra de seneste års øget international forskning blev præsenteret, og Ali Amidi fortalte, at der efterhånden er god evidens for, at kræft og kræftbehandling kan føre til kognitive forringelser, også kaldet kemohjerne.

Kræftrelateret kognitiv forringelser dækker over symptomklynger som træthed, søvnproblemer, depression og angst, som tilsammen påvirker livskvaliteten, arbejdsevnen, familie- og sociale relationer.

Spørgsmålet er så, om der findes muligheder for behandling af den kognitive forringelse? Ifølge Ali Amidi foregår der forskning inden for det neuropsykologiske og neurofysiologiske område blandt andet gennem spørgeskemaer, interviewundersøgelser og museforsøg. Af ikke-medicinsk behandling nævnte han kognitiv rehabilitering, både fysisk, intellektuelt, psykologisk og socialt. Han tilføjede, at kognitiv rehabilitering kræver hårdt arbejde som engagement, indsigt i egen situation, træning, mestring og kontrol af opgaver, accept og oplevelse af egen identitet.

Læs artikel i DBObladet hvor Ali Amidi fortæller om kemohjerne.

Tekst: Ulla Bach Andreasen, DBO-kreds Fyn
Foto: Susanne Geneser, DBO-kreds Fyn