God stemning og megen omsorg på DBO’s tilbagefaldsseminar

Deltagerne og DBO’s tovholdere på dette års tilbagefaldsseminar

Det var 20 forventningsfulde kvinder, der den første weekend i oktober mødte op til DBO’s tilbagefaldsseminar for kvinder med metastatisk brystkræft. Nogle af kvinderne fortalte, at de havde lidt uro i maven, når de tænkte på, hvad de mon ville komme til at høre om, hvem de andre deltagere var, hvordan aldersspredningen var, og om de mon ville føle sig tilpas eller utilpas over weekendens program.

Heldigvis har DBO afholdt tilbagefaldsseminar i mange år, og tovholderne Marie Lykke Rasmussen, Lis de Lasson og Lene Knudsen, havde igen i år planlagt et alsidigt program, der både var informativt, spændende og havde plads til den enkelte deltagers behov.

Overlæge Ann Knoop

Overlæge på Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet, Ann Knoop, fortalte om de nyeste undersøgelser og behandlingsmuligheder for brystkræft med tilbagefald til organer/ knogler. Ann Knoop er en fantastisk og meget ærlig formidler, og alle havde svært ved at løsrive sig til kaffepause. Deltagernes spørgsmål blev grundigt besvaret af Ann Knoop.

Cand.pæd.psyk. Inger Kaldahl fortalte, hvordan tilbagefald kan gøre, at livet føles uoverskueligt. Deltagerne satte ord på, hvor svært det er at tackle alene, og hvor meget det betyder, at netværket magter at støtte. Der blev delt mange værktøjer til at åbne op og komme videre med den dialog. Deltagerne udviste megen stor omsorg for hinanden.

Fysioterapeut Anne Hjordt lærte deltagerne gode og lette øvelser

Søndag var det fysioterapeut Anne Hjordt, der fortalte om at holde sig i form. Selv uden overskud og kræfter kan små øvelser og lette tiltag medføre en god ændring. Øvelserne blev gennemgået, og det var glædeligt, at de kan laves, uden at man skal ned at ligge på gulvet eller tage hjemmefra for at komme i motionscenter.

Lydia Aaskov, som er patientrepræsentant for Danmark i MBC, fortalte kort om et kursus i Milano, hun havde været på gennem Europa Donna og deres arbejde med MBC (Metastatisk Breast Cancer).

Lis de Lasson, Marie Lykke Rasmussen og Lene Knudsen fra DBO

Der var næsten 40 år imellem seminaret yngste og ældste deltager, men snakken gik på kryds og tværs, der var god stemning og omsorg for hinanden, og deltagerne delte viden og erfaringer.

Efter tilbagefaldsseminaret udfylder deltagerne altid et evalueringsskema, så DBO kan få et indblik i, om seminaret rammer deltagernes ønsker og behov.

Dette års samlede evaluering var gennemgående positiv, hvilket viser, at der er brug for viden for at beholde sin handlekraft og egenomsorg. Der kom også et forslag om at lave et 1-dagsseminar om tilbagefald med fokus på forskning/undersøgelser/behandling for metastatisk brystkræft.

Tekst: Lis de Lasson
Foto: Lene Knudsen og Marie Lykke Rasmussen