Anders Bonde fortalte DBO-kreds Aarhus om senfølger

DBO-kreds Aarhus havde tirsdag den 18. september inviteret Anders Bonde Jensen, der er professor og overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, til at fortælle om senfølger efter behandling for brystkræft. Det var et tilløbsstykke med mange deltagere.

Der er cirka 65.000 kvinder i Danmark, som har eller har haft en brystkræftsygdom. Det tal vil stige markant, hvilket skyldes to ting: Antallet af nye tilfælde ser ikke ud til at falde, og mulighederne for at helbrede bliver bedre og bedre. Det kræver ofte en langvarig og belastende behandling, der som regel består af operation, strålebehandling, kemoterapi og antihormonel behandling. Resultaterne er gået frem, blandt andet grundet bedre operationsteknikker, nye teknikker for strålebehandling og nye og mere effektive kemoterapibehandlinger. Men alting har en pris, idet det også betyder længere tids behandling med flere bivirkninger undervejs og flere senfølger.

Anders Bonde fortalte, at man skelner mellem bivirkninger og senfølger. Bivirkninger er noget, der skyldes en behandling. Noget, der kommer, mens man får en behandling, og som forsvinder, når man stopper behandlingen. Senfølger kan man få både under og efter en behandling. Mange senfølger forsvinder ikke i modsætning til bivirkninger. Risikoen for senfølger afhænger af en række faktorer som alder, selve brystkræftsygdommen, andre sygdomme, livsstil og den aktuelle behandling. Anders Bonde Jensen gennemgik i forbindelse med senfølger en række fysiske problemer som forekomsten af kroniske smerter, føleforstyrrelser, knogleskørhed, hjertesygdomme, seksuelle problemer, hedestigninger og træthed. En række psykiske problemer blev også gennemgået, herunder depression, søvnproblemer og angsten for tilbagefald.

Når det handler om senfølger, er forebyggelse godt. Det handler om at leve sundt, men man skal også leve godt. Motion er godt, hvis man gider motionere. Man skal sommetider indgå kompromisser med sig selv for at leve sundt og leve godt. Ikke meget i kroppen bliver bedre med alderen, og hvis man har fået en behandling, så skubbes der til kroppens system, så man fx vil få knogleskørhed tidligere end ellers. Man får ikke gigt af kemo, men hvis man er disponeret for gigt, kan man få det tidligere, hvis man har fået kemo, fordi behandlingen fremskynder sygdommen.

Anders Bonde nævnte også, at der forskes mere og mere i senfølger, og at det er et satsningsområde på Kræftafdelingen i Aarhus. Der er oprettet et nationalt senfølgercenter med fokus på vidensopsamling, rådgivning af behandlere og konkret behandling. Der er også ved at blive udviklet en app til kræftoverlevere, som skal bruges til indsamling af information fra kræftoverleveren og løbende tilbagemelding med råd og vejledning. Da der bliver færre og færre kontroller, er det også blevet sværere at få kendskab til senfølgerne, og her vil en app muligvis kunne afhjælpe det problem.

Tekst: Karin Abrahamsen, DBO-kreds Aarhus
Foto: Ester Grau Andersen, DBO-kreds Aarhus