Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet

Det var en meget stor glæde for initiativgruppen bag DBO-kreds Trekantområdet, at 60 deltagere havde valgt at tage imod invitationen om at høre den seneste viden om forebyggelse og behandling af brystkræft samt om arbejdet i DBO-kreds Aarhus. Aftenen bød også på bobler og godter, fordi det var kredsens første arrangement.

Overlæge Erik Hugger Jakobsen fra Vejle Sygehus holdt et oplæg om brystkræftens opståen, udvikling og behandling. Han kom ligeledes ind på, hvor forskningen står i dag med tidlig diagnostik og fortsat nedgang i antallet af dødsfald p.g.a. brystkræft. Der blev lyttet intenst til et meget spændende oplæg. Erik Hugger Jakobsen belyste også emnet ved at besvare en lang række spørgsmål fra deltagerne.

Imens deltagerne hyggede sig med et glas bobler og lidt sødt, var der tid til at drøfte ønsker for, hvilke emner og arrangementer DBO-kreds Trekantområdet fremadrettet kan sætte i gang. Deltagerne havde mulighed for at melde sig til arbejdet i lokalkredsen, og initiativgruppen tog med glæde imod mange tilbagemeldinger.

Karin Abrahamsen fra DBO-kreds Aarhus gav i sit indlæg et indtryk af den mangfoldighed af muligheder, kredsarbejdet giver. Kredsen i Aarhus er en af de første kredse, der blev oprettet, og gennem årene har den været rammen om et bredt udsnit af arrangementer.

Karin Abrahamsen betonede vigtigheden af, at det, der sættes i gang, skal tage afsæt i områdets behov. Afhængig af hvad der i øvrigt er af tilbud med faglige og sociale arrangementer, skal en lokalkreds finde sin form og profil. Hendes oplæg var meget inspirerende og bestemt noget, som initiativgruppen vil bruge i sit videre arbejde.

DBO-kreds Trekantområdet vil oven på denne forrygende start gå i gang med at planlægge deres program for foråret 2018. De har endnu et arrangement planlagt i efteråret 2017, nemlig en spændende aften med Stay Female d 9. november på Biblioteket i Vejle, som du kan læse mere om her.

 

Tekst: Karen Sundbøll, DBO-kreds Trekantområdet
Foto: Gitte Laursen, DBO-kreds Trekantområdet