Vigtig debat om børn af brystkræftramte

De lokale DBO-kredse har på skift besøg af DBO’s formand, Randi Krogsgaard, der først viser filmen ‘Når mor får brystkræft’ og derefter indleder en debat med publikum om, hvordan det påvirker børn, når mor får brystkræft, og hvordan børnene kan hjælpes.

Den 21. februar havde DBO-kreds Aarhus besøg af Randi Krogsgaard, som lagde ud med et oplæg om filmen. Før filmen blev vist, lyttede de fremmødte til Lukas Grahams sang ‘You’re not there’, der meget smukt beskriver forsangerens sorg over at have mistet sin far.

Selve filmen var utrolig intens og påvirkede alle følelsesmæssigt. Randi Krogsgaard fortalte om de tegn, man skal være opmærksom på ved børn, hvis mor bliver ramt af brystkræft. Man skal være opmærksom på, at børn også bliver ramt, når en af deres forældre får kræft, og det er vigtigt, at et barn har en voksen at snakke med, en som barnet kan henvende sig til, og som barnet har tillid til.

Aftenen sluttede af med en lang og god debat, hvor mange bidrog med personlige erfaringer og fortællinger. Debatten understregede, hvor vigtigt det er at tage ansvar for børn, og at man skal huske at se børnene og huske at snakke med dem.

 

Tekst: Karin Abrahamsen, DBO-kreds Aarhus
Foto: Esther Grau Andersen, DBO-kreds Aarhus