DBO-kreds Fyn satte fokus på senfølger

Senfølger fyn4 webTorsdag d. 9. oktober satte DBO-kreds Fyn fokus på senfølger. På grund af for få tilmeldinger ved tilmeldingsfristens udløb, blev det besluttet, at repræsentanterne fra Senfølgergruppen ikke – som først annonceret – skulle tage turen fra København til Odense for at deltage, og aflysning var på tale. Da der imidlertid efter fristen kom flere tilmeldinger, besluttede kredsen selv at gennemføre aftenen.

Senfølger fyn1 webEfter en kort indledning om senfølger og eksempler fra historier om senfølger, gik snakken på kryds og tværs om problemer og mulige løsninger og gode idéer. Der blev også talt om de kommende ændringer af det fastlagte kontrolprogram til et nyt opfølgningsprogram, hvor der lægges et individuel program for den enkelte efter afsluttet initial behandling.

Der henvises i øvrigt til Senfølgergruppens hjemmeside her og til Senfølgerlinjen tlf.: 40 44 79 48, tirsdag og torsdag kl. 17-19.

Læs mere om DBO-kreds Fyns næste arrangementer her.

Læs også: Ny bog om senfølger


Tekst: Marie Lykke Rasmussen, DBO-kreds Fyn
Foto: Susanne Geneser, DBO-kreds Fyn