Pas godt på dig selv

Fyn Pas godt på2 webSom brystkræftpatient kan man få senfølger, der påvirker hverdagen og livskvaliteten.

DBO er meget optaget af, hvad man selv kan gøre for at afhjælpe senfølger.

Det giver sig blandt andet udtryk i, at vores kredse afholder arrangementer, hvor dette vigtige emne behandles.

Meget apropos afholdt DBO-kreds Fyn mandag d. 20. januar et arrangement med temaet ‘Pas godt på dig selv – du er den bedste til det’.

Mensendieck instruktør Mette Berrig forklarede, hvor vigtigt det er,  at vi har den rigtige holdning. Hun viste øvelser, som de fremmødte kunne lave derhjemme.

Fyn Pas godt på1 webYoga instruktør Helle Olsen forklarede teorien bag yoga og demonstrerede gennem øvelser, hvordan man kan få mere energi og velvære.

Produktspecialist Ninna Hansen fra Amoena  fortalte om nye muligheder inden for bl.a. proteser, delproteser og svømmeproteser.

Arrangementet blev afholdt i Kræftens Bekæmpelses nye lokalitet på Kløvervænget i Odense, og de  25 fremmødte havde en god oplevelse i de hyggelige omgivelser.

Tekst og fotos: Susanne Geneser fra DBO-kreds Fyn