DBObladet

Magasiner1 webDBO’s medlemsblad, DBObladet, udkommer tre gange om året. Det indeholder blandt andet portrætter af kvinder, der har eller har haft brystkræft, samt relevante artikler om forskellige aspekter af sygdommen.

Bladets redaktion består af: Eva Bundesen, Randi Krogsgaard, Michelle Farrington og Britt Nørbak (ansv. red.).

Du kan maile til dbobladet@brystkraeft.dk, hvis du ønsker at bidrage til DBObladet eller har en god idé til et emne, som vi kan behandle i et kommende nummer. Uopfordrede indlæg m.m. optages kun efter aftale med redaktionen.

 

 

Deadline for aftalt materiale
Oktobernummeret 2018 har deadline for aftalt materiale d. 7. august 2018.
Februarnummeret 2019 har deadline for aftalt materiale d. 7. december 2018.
Juninummeret 2019 har deadline for aftalt materiale d. 7. april 2019.

 

De seneste numre af DBObladet

Nr. 54, juni 2018
Bladet kan læses gratis ved at klikke her.

 

 

 

 

 

 

Nr. 53, februar 2018
Bladet kan læses gratis ved at klikke her.

 

 

 

 

 

 

Nr. 52, oktober 2017
Bladet kan læses gratis ved at klikke her.

 

 

 

 

 

 

Nr. 51, juni 2017
Bladet kan læses gratis ved at klikke her.

 

 

 

 

 

 

Nr. 50, februar 2017
Bladet kan læses gratis ved at klikke her.