Kun 10% af danskerne kender sammenhængen mellem alkohol og brystkræft

Alkohol øger risikoen for flere forskellige kræftformer, heriblandt brystkræft. Et studie har beregnet, at 12% af brystkræfttilfældene i Danmark kan tilskrives alkohol. Det svarer til, at ca. 600 danske kvinder hvert år får brystkræft som følge af alkohol. Men denne sammenhæng er desværre ukendt for de fleste danskere, for ifølge en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, er det kun hver 10. dansker, der krydser af i ’brystkræft’, når de spørges til, hvilke kræftformer, alkohol øger risikoen for. Det skriver cancer.dk

Ifølge Anne Tjønneland, der er forskningsleder hos Kræftens Bekæmpelse, er det afgørende, at kvinder gøres opmærksomme på, at de her selv kan gøre noget for at nedsætte risikoen for brystkræft.

– Alkohol øger risikoen for brystkræft hos kvinder allerede ved et alkoholforbrug på omkring én genstand om dagen, og risikoen stiger med forbruget. Men hvis du som kvinde holder dig inden for Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænser på max. syv genstande om ugen, har du en lav risiko for at få brystkræft på grund af alkohol, siger Anne Tjønneland.

Hun understreger, at årsagerne til brystkræft er komplekse, og at sygdommen opstår i et samspil mellem gener og miljøfaktorer, herunder livsstil såsom alkoholforbrug. Man vil derfor ikke hos den enkelte kunne afgøre, om en kvinde kunne have undgået at få brystkræft, hvis hun havde drukket mindre alkohol.

Læs mere her.