Fagfolk udvikler ny hjælp til brystkræftpatienter

Pernille Bidstrup deltog på DBO’s årsmøde i 2014

Kræftens Bekæmpelse er sammen med fagfolk fra Rigshospitalet ved at udvikle en ny type hjælp til brystkræftpatienter. De skal have støtte af erfarne sygeplejersker, såkaldte navigatorer, der følger den enkelte patient tæt under hele behandlingsforløbet. Der er gode resultater fra et pilotprojekt, og sygeplejerske-navigation afprøves nu blandt en større gruppe kvinder med brystkræft. Det skriver cancer.dk

Deltagerne bliver spurgt, hvordan de har det psykisk og fysisk, før behandlingen indledes, samt flere gange mens den er i gang. De bliver også inviteret til samtaler med en sygeplejerske-navigator. Sygeplejersken tager udgangspunkt i det, den enkelte kvinde har behov for, eksempelvis hvordan hun selv kan tage hånd om de symptomer, hun oplever.

– Sygeplejerske-navigatoren er patientens livline. Navigatoren kender patienten, ved hvilken behandling hun har været igennem, og hvilke bivirkninger hun har haft. Hun er en erfaren sygeplejerske, og patienten kan trække på hendes viden om, hvad der er normalt at opleve, og hvad man selv kan gøre. Hun kan henvise videre ved behov for ekstra hjælp eller behandling. Hvis der er behov for det, har sygeplejerske-navigatoren også mulighed for at henvise kvinden til samtaler med en psykolog i projektet, siger gruppeleder Pernille Bidstrup fra Kræftens Bekæmpelses Center fra Kræftforskning. Hun koordinerer det nye projekt sammen med Birgitte Mertz fra Rigshospitalets Brystkirurgiske Afdeling.

Forskerne har afprøvet programmet i et pilot lodtrækningsprojekt med 50 kvinder, hvor halvdelen deltog i programmet, og den anden halvdel var igennem den almindelige behandling. Resultaterne herfra var lovende: Kvinderne i programmet oplevede mindre belastning, angst og depression. Forskerne er derfor i gang med et hovedforskningsprojekt, hvor 324 brystkræftpatienter skal deltage. Hvis forskerne genfinder de lovende resultater, er det håbet, at programmet kan blive indført som et standardtilbud til at hjælpe brystkræftpatienter i Danmark bedre igennem deres behandling.