Nye digitale værktøjer udvikles til brystkræftpatienter

Som en del af Kræftplan IV er der igangsat udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til understøttelse af fælles beslutningstagning mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Kræftpatienter kan inden for den nærmeste fremtid bruge de såkaldte beslutningsstøtteværktøjer, når der er mere end én behandlingsmulighed, eller når mulighederne har fordele og ulemper, der kan værdsættes forskelligt fra patient til patient.

Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete værktøjer, der anvendes til at understøtte mødet mellem patienten og sundhedsvæsenet. De bidrager til, at patienter bedst muligt indgår i beslutninger om egen behandling, baseret på patienternes individuelle værdier og præferencer.

Formålet med fælles beslutningstagning er, at patienter og eventuelt pårørende får mulighed for at reflektere over, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan et behandlingsvalg passer sammen med deres værdier og ønsker for livet. Målet er, at disse præferencer er med til at forme beslutningen, når parterne sammen vælger behandling.

Værktøjerne omhandler bryst-, lunge- og endetarmskræft, og de forventes lanceret i foråret 2018, hvorefter regionerne vil stå for en national udrulning af værktøjerne frem til 2020. DBO er med i udviklingsarbejdet, når det gælder værktøjer til de brystkræftramte. Det er det digitale sundhedsbureau Daman, der skal udvikle værktøjerne, og det foregår i fællesskab med repræsentanter fra Patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation, Patientforeningen Lungekræft og Tarmkræftforeningen og førende sundhedsprofessionelle inden for de givne kræftområder.

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *