DBO netværkede på Folkemødet

DBO var på Folkemødet 2017 sammen med mange andre kræftpatientforeninger. Kræftens Bekæmpelse havde inviteret kræftpatientforeninger, herunder også DBO, til at have et lille telt på deres plads, hvor Kræftens Bekæmpelse venligt betalte udgifterne til teltet.

Fra DBO deltog formand Eva Bundesen, næstformand Birgit Cortnum Aaberg, kasserer Mimi Petersen og bestyrelsesmedlem Charlotte Johannsen (ses på nederste foto). De fire DBO-kvinder delte vagterne med de andre kræftpatientforeninger i teltet, så der også blev tid til at opleve nogle af de mange events, der fandt sted på Folkemødet.

DBO’s bestyrelsesmedlemmer fik også lejlighed til at indgå i spændende samtaler med de gæster, der opsøgte DBO i teltet. Nogle kom for at snakke, andre kom efter noget informationsmateriale eller bare for at høre, hvad DBO er for en forening.

De fire bestyrelsesmedlemmer er enige om, at det var rigtig godt at få mere kontakt med andre patientforeninger og have tid til at drøfte fælles udfordringer og udveksle erfaringer. Det har bestemt været positivt at være sammen med så mange ildsjæle fra patientforeningerne og Kræftens Bekæmpelse.

 

Tekst: Birgit Cortnum Aaberg
Foto: Joshua Tree Photograpy og Birgit Cortnum Aaberg