Dansk Brystkræft OrganisationForsidenDansk Brystkræft OrganisationKalenderDansk Brystkræft OrganisationDBObladetDansk Brystkræft OrganisationMedlemmerDansk Brystkræft OrganisationStøt DBODansk Brystkræft OrganisationKontaktDansk Brystkræft OrganisationNyttige linksDansk Brystkræft OrganisationSøg
Dansk Brystkræft OrganisationDansk Brystkræft Organisation

Vil du støtte Dansk Brystkræft Organisation økonomisk?

Få fradrag for dit bidrag, læs her

Dansk Brystkræft Organisation er i henhold til Ligningslovens § 8A efter ansøgning optaget på SKATs liste over almennyttige foreninger, som er berettigede til at modtage gaver med fradragsret for gavegiveren. Læs mere her

Du kan få fradrag på op til 17.000 kr. i 2021. Læs mere her.

Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver. Fradragsbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, betyder desuden, at DBO bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den foreningen.

Der er følgende betingelser for fradrag for gaver efter LL § 8 A:

  • Gavemodtageren, i dette tilfælde Dansk Brystkræft Organisation, er godkendt af Skattestyrelsen som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.
  • Foreningen mv. skal indberette indbetalingen til Skattestyrelsen i overensstemmelse med SIL § 26.

 

Donér via formularen og få tilsendt et girokort

?

Dansk Brystkræft Organisation er en almennyttig, non-profit-organisation, finansieret af medlemsgebyrer og støtte fra Sundhedsministeriets udlodningsmidler, Kræftens Bekæmpelse og sponsorer efter ansøgning.

Bidrag, der går til Kræftens Bekæmpelses kampagner som fx Støt Brysterne, har intet med Dansk Brystkræft Organisation at gøre.

.......ELLER betal beløbet direkte fra din bankkonto til DBO’s gavekonto

Reg.nr.: 9570
Kontonr.: 4610568696

Husk at anføre dit navn og adresse.
Hvis du ønsker skattefradrag, skal du også anføre dit CPR-nr. på indbetalingen

 

close
Søg på dette site