Indmeldelse i DBO eller bidragsyder

Medlem
Alle der har eller har haft brystkræft kan optages som almindeligt medlem i DBO. Det koster 250 kr. om året.
Du kan indmelde dig i DBO ved at bruge blanketten nederst på siden.

Bidragsyder
Alle der ønsker at støtte DBO’s arbejde kan blive bidragsyder. Det koster 200 kr. om året.
Du kan blive bidragsyder ved at indbetale 200 kr. på DBO’s gavekonto. Du finder den og andre oplysninger om indbetalinger her.

Både medlemmer og bidragsydere tilbydes:
* DBO’s publikationer DBObladet og DBOnyt

* Deltagelse i seminarer for specielle grupper med favorable priser for medlemmer (fx ‘Seminar for yngre kvinder med brystkræft’, ‘Senfølgerseminar’ og ‘Seminar for personer med tilbagefald af brystkræft’)

* Mange forskelligartede arrangementer enten arrangeret af patientforeningen DBO eller af én af de lokale DBO-kredse.

* Deltagelse i DBO’s årsmøde og generalforsamling i marts måned

Læs mere i DBO’s præsentationsfolder ved at klikke her.

 

  Tilmeld dig DBO:

  NB - alle felter skal udfyldes!

  Dit fulde navn

  Vej & husnr.

  Postnummer

  By

  Din e-mail

  Telefon

  Diagnoseår

  Fødselsår