DBO-kreds Trekantområdet

Trekantområdet er geografisk set området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt i det tidligere Vejle Amt med byerne Vejle, Fredericia og Kolding som de mest fremtrædende.

Styregruppen i DBO-kreds Trekantområdet består af:

Gitte Laursen
Tlf.:40 50 78 59
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Susanne Elmelund Sloth
Tlf.: 41 57 02 32
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Lone B. Hansen
Tlf.: 60 17 33 43
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Karen Sundbøll
Tlf.: 20 59 83 81
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Vores kommende arrangementer

 

Onsdag den 2. oktober, kl 19 – 21
Knogleskørhed og brystkræft

Oplæg med videre v/ overlæge Ole W. Rasmussen, endokrinologisk afdeling, Kolding Sygehus.
Mere info følger senere på året.

Pris: Det er gratis at deltage ved alle arrangementer for medlemmer af DBO (Øvrige deltagere:  30 kr. – betales ved mødet, MobilePay kan benyttes).
Tilmelding: Senest mandag den 30. september 2019. SMS til telefon 6017 3343 eller mail til: loha@brystkraeft.dk
Sted: Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

 

Onsdag den 9. oktober 2019,  Kl. 19 – 21.
Proteser & lingeri
Vi har lavet en aftale med Dorthe Nørmølle fra Bandagist-Centret  og Lene Heiberg fra Amoena. De vil fortælle om det nyeste inden for proteser og lingeri og med plads til spørgsmål.
Herefter kan der snakkes/hygges og ”oses” /købes/prøves lingeri og badetøj, med hjælp fra Lene og Dorthe.
Der vil være tilbud på udvalgt lingeri og badetøj.
Vi vil også byde på en lille forfriskning/snack.

Arrangementet gennemføres ved 10-15 tilmeldte – ”først til mølle princippet”, så hurtig tilmelding anbefales.
Pris: Gratis deltagelse
Tilmelding: Senest den 3. oktober 2019 på loha@brystkraeft.dk eller SMS 6017 3343
Sted: Bandagist-Centret Vinding, Vindinggård Center 9, 7100  Vejle

 

Tirsdag den 12. november, kl 19-21
Behandling af kroniske smerter: Medicinsk og ikke medicinsk, samt kort om mulig behandling med cannabis

Vi har igen fået tilsagn fra overlæge Anna Birthe Bach, Smerteklinikken om at bidrage med dette emne og denne gang i regi af lokalkredsen.
Glæd jer til et spændende oplæg og med gode mulighed for spørgsmål og dialog.
Der kan købes kaffe og kage.

Pris: Det er gratis at deltage for medlemmer af DBO. Øvrige deltagere:  30 kr. (betales ved mødet – mobilepay kan benyttes)
Tilmelding: Senest den 10. november 2019 på SMS til telefon 6017 3343 eller mail til: loha@brystkraeft.dk
Sted: Fredericia Sundhedshus, lokale C10-12, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.
Indgang ved foyeren og trappe/elevator til 1. sal,  mødegangen

 

Ultimo januar 2020 (tid og sted følger)
Kom og hør nærmere om forskningsprojektet Stamcellebehandling af brystkræftrelateret lymfødem  /v læge Mads Gustaf Jørgensen, OUH

Mads Gustaf Jørgensen kommer og fortæller om projektet, processen, deltagelse m.m..
Projektet er beskrevet i DBO-bladet juni 2019, og oplægget januar 2020 bliver en uddybende og aktuel opdatering omkring projektet.

Endelig dato vil fremgå af DBOs hjemmeside i løbet af efteråret.

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af DBO. Øvrige deltagere: 30 kr. (betales ved mødet – mobilepay kan benyttes). Der kan købes kaffe og kage.
Tilmelding:  SMS til telefon 6017 3343  eller mail til: loha@brystkraeft.dk – deadline for tilmelding vil fremgå på hjemmesiden, når dato  foreligger.
Sted: Formentlig i Vejle. Det vil ligeledes blive beskrevet på DBOs hjemmeside, når vi har den endelige dato.

 

 

Læs om tidligere arrangementer

5/9-19 Stor opbakning til første efterårsarrangement i 2019
18/8-19 DBO-kreds Trekantområdet til Stafet for Livet i Vejle
28/3-19 Forrygende oplæg om kost, kræft og planteøstrogen
Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet
DBO-kreds Trekantområdet satte fokus på lymfødem
Senfølgerforedrag hos DBO-kreds Trekantområdet blev et tilløbsstykke