DBO-kreds Trekantområdet

Trekantområdet er geografisk set området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt i det tidligere Vejle Amt med byerne Vejle, Fredericia og Kolding som de mest fremtrædende.

Styregruppen i DBO-kreds Trekantområdet består af:

Gitte Laursen
Tlf.:40 50 78 59
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Susanne Elmelund Sloth
Tlf.: 41 57 02 32
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Lone B. Hansen
Tlf.: 60 17 33 43
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Karen Sundbøll
Tlf.: 20 59 83 81
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Linda Caldron
Tlf.: 51 28 90 25
lica@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Vores kommende arrangementer:

 

 

Torsdag den 23. januar 2020,  kl. 19 – 21
Kom og hør nærmere om forskningsprojektet Stamcellebehandling af brystkræftrelateret lymfødem  /v læge Mads Gustaf Jørgensen, OUH

Mads Gustaf Jørgensen kommer og fortæller om projektet, processen, deltagelse m.m..
Projektet er beskrevet i DBO-bladet juni 2019, og oplægget januar 2020 bliver en uddybende og aktuel opdatering omkring projektet.

Endelig dato vil fremgå af DBOs hjemmeside i løbet af efteråret.

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af DBO. Øvrige deltagere: 30 kr. (betales ved mødet – mobilepay kan benyttes). Der kan købes kaffe og kage.
Tilmelding:  SMS til telefon 6017 3343  eller mail til: loha@brystkraeft.dk – deadline for tilmelding vil fremgå på hjemmesiden, når dato  foreligger.
Sted:  Kræftpatienternes Hus, Beridderbakken  9, 7100 Vejle

 

Ultimo april 2020 – mere info følger i løbet af januar
Osteoporose og Brystkræft

Sted:  Forventeligt  Kolding Sundhedscenter, Sygehusvej 6, Kolding

 

Læs om tidligere arrangementer

5/9-19 Stor opbakning til første efterårsarrangement i 2019
18/8-19 DBO-kreds Trekantområdet til Stafet for Livet i Vejle
28/3-19 Forrygende oplæg om kost, kræft og planteøstrogen
Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet
DBO-kreds Trekantområdet satte fokus på lymfødem
Senfølgerforedrag hos DBO-kreds Trekantområdet blev et tilløbsstykke