DBO-kreds Trekantområdet

Trekantområdet er geografisk set området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt i det tidligere Vejle Amt med byerne Vejle, Fredericia og Kolding som de mest fremtrædende.

Styregruppen i DBO-kreds Trekantområdet består af:

Gitte Laursen (kontaktperson)
Tlf.:40 50 78 59
Email: dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Susanne Elmelund Sloth
Tlf.: 41 57 02 32
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Lone B. Hansen
Tlf.: 60 17 33 43
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Karen Sundbøll, formand for DBO
Tlf.: 20 59 83 81
Email:dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk 
(i formandsrelaterede spørgsmål skriv til formand@brystkraeft.dk)

 

 

 

 

Linda Caldron
Tlf.: 51 28 90 25
lica@brystkraeft.dk

 

 

 

 

Januar 2021 –  kommende arrangementer:
Vi afventer fortsat udviklingen omkring Covid-19 situationen.  Med de aktuelle nedlukninger og forventede deadlines for vaccinationer m.v. forventer vi tidligst at afvikle nye lokale DBO-arrangementer efter sommerferien 2021.
Du er fortsat velkommen til at bidrage med gode ideer til kommende arrangementer.
Du kan kontakte en repræsentant fra den lokale initiativgruppe  –  se ovenfor  – eller sende en mail til:  dbotrekantomraadet@brystkraeft.dk
Vi ser frem til at vende tilbage med lokale arrangementer igen senere i 2021.

Læs om tidligere arrangementer

23/1-20 Oplæg om stamcelleprojekt på OUH
5/9-19 Stor opbakning til første efterårsarrangement i 2019
18/8-19 DBO-kreds Trekantområdet til Stafet for Livet i Vejle
28/3-19 Forrygende oplæg om kost, kræft og planteøstrogen
Vellykket første arrangement hos DBO-kreds Trekantområdet
DBO-kreds Trekantområdet satte fokus på lymfødem
Senfølgerforedrag hos DBO-kreds Trekantområdet blev et tilløbsstykke