Retten til udredning inden for 30 dage genindført

En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af brystkræftscreeninger ved udgangen af 2020 var færre end forventet, samt at der sidste forår var færre henvisninger til kræftpakkeforløb, end der plejede at være. Det har forårsaget bekymring på Christiansborg for, at mange kræftpatienter ikke er blevet screenet, henvist og undersøgt i ‘Coronaåret’. Dette understøttes af Kræftens Bekæmpelse, som har vist, at der sidste forår var 2800 færre kræftdiagnoser end i de foregående år. Sundhedsminister Magnus Heunicke var i den forløbne uge i samråd om dette.

DBO har ved flere lejligheder i det sidste års tid udtrykt bekymring for, om kvinder, der i ‘Coronaåret’ blev indkaldt til screening, tog imod tilbuddet, og om symptomer på brystkræft medførte undersøgelse og udredning i nødvendigt omfang. Vi opfordrede kraftigt til at alle lod sig screene trods Corona og søgte læge, hvis de fik symptomer på brystkræft. Men faldet i screeninger i perioden er et problem. I DBO’s optik er det imidlertid ikke kun Corona restriktionerne og evt.  frygt for at blive smittet i hospitalsmiljøet i forbindelse med screening, der har medvirket til et fald i antallet af kræftdiagnoser.  At det skulle være os selv, der ikke har taget imod tilbuddet om screening eller ikke er gået til lægen? Kunne en årsag også være, at mange henviste på grund af suspension af 30 dages-reglen, måske har troet at dette også gjaldt udredning for kræftsygdomme?

I forbindelse med den midlertidige epidemilov blev patientrettighederne suspenderet. Det betød bl.a. at man ikke havde ret til hurtig udredning og til at vælge privathospital i forbindelse med diagnostiske undersøgelser. Samtidig blev det understreget, at selvom sundhedsvæsenet var presset af COVID-19, så var hospitalerne klar til at behandle alt, der kan være alvorligt og at man altid skal kontakte sundhedsvæsenet, hvis man har mistanke om sygdom. Faldet i diagnoser og screeninger kunne tyde på, at mange måske har opfattet, at suspension af rettighederne gjaldt i alle sammenhænge?

Patientrettighederne er genindført igen fra d. 1. marts i år. Det betyder, at hvis man har fået en henvisning til udredning fra den 1. marts 2021, så har man igen ret til at blive færdigudredt eller få påbegyndt behandling inden for 30 dage.​ Desværre er det samtidig sådan, at personer, der blev henvist før den 1. marts 2021 ikke har disse rettigheder og må vente længere på at blive udredt for sygdomme, der ikke er akutte og alvorlige.

Manglende screening og manglende undersøgelse af symptomer på brystkræft er meget uheldigt, fordi tiden er en vigtig faktor, når man får kræft. At komme for sent i gang med behandling kan betyde et alvorligere sygdomsforløb og større risiko for spredning af sygdommen. Så derfor – er du af en eller anden grund ikke blevet undersøgt for symptomer på kræft i det forløbne år, så søg læge med det samme.

OG TAG IMOD TILBUD OM SCREENING – udskyd det ikke !

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *