Forebyggelse af dødt knoglevæv i kæberne

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet tre informationsmaterialer om forebyggelse af osteonekrose i kæberne hos personer, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab. Får man eller har man tidligere fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab i forbindelse med knogleskørhed og visse kræftformer, har man øget risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne (dødt knoglevæv i kæberne). Dette kan dog forebygges, hvis man tager visse forholdsregler.

Risikoen for at udvikle osteonekrose i kæberne øges, jo højere dosis af den antiresorptive medicin man får, og jo længere tid man får medicinen. Osteonekrose i kæberne kan både opstå, mens man er i behandling og efter, at man er holdt op med at tage medicinen. I langt de fleste tilfælde er det dog muligt at forebygge osteonekrose i kæberne.

Styrelsen for Patientsikkerhed  har udviklet materialet i tæt samarbejde med en række faglige organisationer, patientforeninger og myndigheder.

Find materialerne på stps.dk/osteonekrose

Foto: Unsplash

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *