Højesteretsdom vedr. beregning af erstatning i patientskadesager.

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Kroer\Fink har vundet en patientskadesag i Højesteret, som kommer alle patienter til gavn.

Sagen vedrørte patientskademyndighederne rentepraksis, hvor Højesteret har slået fast, at myndighedernes praksis har været forkert.

I den konkrete sag var der tale om et rentebeløb på mere end 100.000 kr., og der kan derfor være mange ekstra penge at hente i erstatning i andre patienters sager.

Myndighederne har selv vurderet, at det kan koste op imod 90 mill. kr. årligt i ekstra renter, ligesom man har anslået, at genoptagelse af sager for de seneste 3 år i sig selv vil medføre en ekstraudgift på mere end 300 mio. kr.

Da der er tale om en forkert praksis ved erstatningsberegningen, har dommen betydning for alle patientskadesager.

Kroer\Fink opfordrer derfor alle med en anerkendt patientskade til at søge genoptagelse hos Patienterstatningen for at opnå en korrekt beregning af renter.

Læs mere her

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *