Fik du læst? Ny database skal give klarhed over de lumske tilbagefald

Fra DBO-bladet, nr 61

4.700 kvinder i Danmark får hvert år brystkræft, og knapt en femtedel udvikler metastatisk brystkræft hen over de næste 10-15 år. Men selv om der er kommet flere nye behandlinger til, har det tilsyneladende ikke forbedret overlevelsen hos alle. Database skal afklare hvorfor.

Tekst: Elisabeth Hamerik Schwarz

De sidste 20 år har risikoen for at dø af brystkræft været markant faldende, og i dag lever hele 87 procent af de danske kvinder efter fem år.

Alligevel oplever 2-5 procent, at kræften har spredt sig fra brystet til andre dele af kroppen allerede ved diagnosetidspunktet, og knapt 20 procent af de 4.700 kvinder, der årligt får konstateret brystkræft, får efterfølgende tilbagefald i form af metastatisk brystkræft (MBC).

”Metastatisk brystkræft er en lumsk sygdom. Vi ved, at nogle brystkræfttyper har nogle iboende proteiner, genændringer eller signalveje, der gør dem mere modstandsdygtige overfor vores kendte behandlinger, mens andre typer er helt resistente. Derudover ved vi faktisk ikke ret meget mere om den,” forklarer Ann Søegaard Knoop, overlæge på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og formand for det medicinske udvalg i DBCG (Danish Breast Cancer Group):
”I hele 90 procent af vævsprøverne taget fra den tilbagevendende sygdom, kan vi dog se, at det er præcis den samme type kræftceller, som kvinden havde, da hun fik brystkræft i første omgang, som nu igen gør hende syg. Det betyder, at der er nogle celler, som overlever antihormonbehandlingen og/eller kemoterapien og går i en slags dvale. Og når kvinden så endelig begynder at stoler på, at hun er rask efter 5-10-15 år, så vågner cellerne og begynder igen at sprede sig.”

Ikke en kronisk sygdom
Til trods for nye behandlingsformer, som får flere til at leve bedre og længere, er der ikke flere, som overlever MBC, og derfor er det forkert at kalde det kronisk brystkræft, mener Ann Søegaard Knoop:

”Det er lidt at stikke patienter blår i øjnene. Kronisk er noget, som man kan leve med – metastatisk brystkræft er langt mere alvorligt. Selvfølgelig skal vi som læger være nænsomme og empatiske, når vi taler med vores patienter, men det ændrer ikke ved, at det lige nu desværre er en sygdom, man dør af.”

For cirka 20 år siden kom en ny behandling rettet mod HER2-positiv brystkræft, og i 2013 blev denne yderligere forbedret så den mediane overlevelse lå på cirka 56 måneder. I 2017 kom en ny behandling til hormonfølsom brystkræft – udover kemoterapi og antihormonbehandling – så den mediane overlevelse nu ligger på omkring 47 måneder. Og i de videnskabelige studier, der blev lavet, inden disse behandlinger blev standard – viste det sig, at man forbedrede overlevelsen betydeligt.

”Om det så også gælder for almindelige, danske patienter, som ikke opfylder de kriterier, der var for at indgå i de internationale undersøgelser, står hen i det uvisse,” siger Ann Søegaard Knoop: ”Ligeledes ved vi heller ikke meget om, hvilken rækkefølge behandlingerne skal gives i, eller om det overhovedet gavner at forsætte med at give behandling, hvis der ikke har været rigtig god gavn af de tidligere behandlinger.”

Gammel database får nyt liv
For blandt andet at undersøge den nye behandlingseffekt på danske patienter, har Ann Søegaard Knoop sammen med DBCG siden 2017 arbejdet på en national database for patienter med metastatisk brystkræft.

”Selve databasen er ikke ny. Den blev etableret i 1976, fordi Danmark havde den dårligste overlevelsesrate for primær brystkræft i Norden. For at forbedre den – og for at finde ud af hvorfor – begyndte de forskellige faggrupper (radiologer, kirurger, patologer og onkologer, red.) at indberette til databasen,” forklarer hun.

Den viden, ensartethed og udvikling, som det medførte, har gjort, at overlevelsen af primær brystkræft i løbet af 40 år blev forbedret med 20 procent.

”Det, vi gør nu, er at udvide den eksisterende database til også at omfatte kvinder med tilbagefald og primær metastatisk brystkræft, så vi kan få ny viden til gavn for de danske brystkræftpatienter,” fortæller hun.

I databasen skal der indtastes oplysninger om de cirka 12.000 patienter, som man ved har metastatisk sygdom. Ideen til at etablere databasen, så man kan undersøge, om noget af den nye dyre medicin så også har den lovede effekt, opstod for to-tre år siden, da Medicinrådet henvendte sig til DBCG.

De ønskede oplysninger om effekten af dobbelt-blokade til metastatisk HER2-positiv sygdom med henblik på, om man forsat skulle have lov til at give den behandling i Danmark.

Bliv ikke din sygdom
Sammen med en statistiker fra DBCG (Danish Breast Cancer Group, red.) fandt Ann Søegaard Knoop og nogle andre forskere 291 patienter, som havde fået behandlingen – og kunne vise, at behandlingen virkede som forventet. Næste projekt bliver at undersøge, hvorvidt CDK4/6-hæmmere sammen med antihormonbehandlingen, som blev indført i 2017, også giver den forventede forlængelse af den mediane overlevelse.

”Metastatisk HER2-positiv brystkræft plejede at være lig med en hurtig, fremadskridende sygdom og død – men nu er denne brystkræftform faktisk en af de nemmere at holde i skak – takket være de nye målrettede behandlinger. Vores håb er, at det samme sker med den triple-negative brystkræft,” siger Ann Søegaard Knoop:

”Databasen kan forhåbentlig lære os at bruge de forskellige behandlingerne mere strategisk.”

Selv om tanken om metastatisk brystkræft kan give et gib i de fleste brystkræftoverlevere, opfordrer Ann Søegaard Knoop dog til, at man ikke bliver sin sygdom.

”Først og fremmest er det slet ikke sikkert, at sygdommen kommer tilbage, for de efterbehandlinger man giver nu, er ret så effektive – selv om der selvfølgelig også er en del bivirkninger,” siger Ann Søegaard Knoop:

”Får du alligevel et tilbagefald, så husk, at det ikke er første scanning, som viser, hvor meget sygdom der er, som er den vigtige. Det er den scanning, du får tre måneder efter, for den viser, hvordan du – eller rettere din sygdom – reagerer på behandlingen. Og viser den, at kræftsygdommen er følsom for den givne behandling, så giver det et begrundet håb om, at du kan komme til at leve længe med sygdommen.”

 

Du kan læse mere om metastatisk brystkræft på cancer.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *