DBO’s formand: Generalforsamling 2020 aflyses

DBO’s formand Karen Sundbøll skriver i oktobers DBOnyt:
På bestyrelsesmødet tirsdag den 29. september 2020 drøftede vi den seneste udvikling i spredningen af COVID-19 og virus’ betydning for, om vi kan afholde generalforsamling 2020 på Skanderborghus lørdag den 24. oktober.
En enig bestyrelse besluttede med stor beklagelse at udsætte den planlagte generalforsamling. Vi har nærmest ikke ord for, hvor træls og svært det var at tage denne beslutning.
Begrundelsen for at aflyse endnu engang er, at en af Sundhedsmyndighedernes væsentligste anbefalinger er at holde afstand og forsøge kun at mødes i afgrænsede sociale cirkler.
Deltagerne i DBO’s Generalforsamling kommer fra hele Danmark. Dette har været udslagsgivende for, at bestyrelsen finder det uansvarligt at afholde generalforsamling til trods for, at alle generelle retningslinjer om afstand, sprit og mundbind og så videre ville blive overholdt.
Vi har også undersøgt muligheden for at afholde generalforsamlingen virtuelt. Der er flere forhold, der gør, at bestyrelsen har vurderet, at dette ikke er en mulighed. Vores vedtægter rummer ikke mulighed for en digital generalforsamling, medmindre alle medlemmer giver accept hertil, hvilket er et krav. Derudover er der tekniske udfordringer.
Dette betyder, at den siddende bestyrelse fortsætter, indtil vi kan afholde den udsatte generalforsamling. Den siddende bestyrelse er således ansvarlig for, at DBO’s aktiviteter fortsætter inden for de bemyndigelser, den har.
Årsregnskabet 2019 er lagt på hjemmesiden. Det er revideret af en statsautoriseret revisor og vil blive godkendt ved førstkommende generalforsamling, forventeligt i forbindelse med årsmødet i marts 2021.
Eftersom ingen ved, hvordan corona-situationen vil være på det tidspunkt, vil bestyrelsen arbejde på en alternativ plan, idet vi ikke finder, at det er muligt at udskyde endnu engang. Vi håber på forståelse for beslutningen.
Det er helbredet, der vægter højest.
HUSK mammografiscreening, trods COVID-19
er var sikkert flere, der selv udsatte tidspunktet for screening eller også fik udsat tidspunktet da landet lukkede p.g.a.COVID-19 i marts måned.
Men HUSK at bestille en ny tid – det er vigtigt.
I ønskes alle en dejlig oktober måned, hvor der er mulighed for at nyde alle de varme og smukke farver, der lyser op nu, hvor dagene bliver kortere.
Karen Sundbøll
Formand, Dansk Brystkræft Organisation

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *