Få juridisk hjælp til din erstatningssag

Dansk Brystkræft Organisation har indgået en udvidet samarbejdsaftale med Kroer\Fink Advokater, som sikrer, at DBO’s medlemmer nu kan få endnu bedre råd og vejledning om juridiske spørgsmål.

I det nye medlemstilbud, der trådte i kraft 1.januar 2020, kan medlemmer af DBO rette henvendelse til Kroer\Fink Advokater med spørgsmål inden for forsikrings– og erstatningsret. Det kan eksempelvis være patientskader, arbejdsskader eller privattegnede forsikringer såsom ulykkes- og erhvervsevnetabsforsikringer.

Som medlem kan du derfor få en grundig sparring med vores advokater, så du kan blive hjulpet godt videre med din sag. Ordningen er hjælp til selvhjælp, men med en grundig sparring i ryggen.

Formålet med samarbejdet er at sikre DBO’s medlemmers rettigheder, så medlemmerne får de erstatninger, som de har krav på.

Indenfor erstatning- og forsikringsret kan der være en række forskellige forældelsesfrister. Det er derfor vigtigt, at du tidligt i dit forløb søger rådgivning, så du ikke mister din ret til erstatning. Er du i tvivl om dine rettigheder opfordrer vi dig til at gøre brug af dit medlemstilbud om advokatbistand.

Eksempler på hjælp:

Patientskader
Når det gælder patientskader, er der et meget stort ”mørketal”, i og med at et stort antal behandlingsforløb medfører patientskader, som aldrig bliver anmeldt og behandlet. Det kan være sager om egentlige lægefejl, men det kan også dreje sig om sager med sjældne og alvorlige komplikationer, bivirkninger fra lægemidler eller lignende.
Er du i tvivl herom, kontakt advokatkontoret til en snak om din sag.

Arbejdsskade- eller forsikringssag
Mange oplever, at det kan være svært selv at skulle håndtere en sag om erhvervsevnetab som følge af sygdom.  Det kan dreje sig om ganske store beløb, som man går glip af, hvis sagen ikke bliver håndteret korrekt. Har du tidligere passet et arbejde, men har ophørt med dette som følge af sygdom, bør du kontakte Kroer\Fink Advokater, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.  Herefter vil Kroer\Fink Advokater gøre, hvad de kan for at hjælpe dig godt videre med din sag.

Kontakt
Det er et hovedformål med ordningen at skabe et sikkerhedsnet for DBO’s medlemmer, som gratis kan henvende sig hos Kroer\Fink Advokater og få råd og vejledning.

Medlemmer har også mulighed for at aftale et møde på kontoret til en samtale, hvis der er behov herfor.

Såfremt du ønsker råd og vejledning i en af dine eller dine pårørendes sager, bedes du kontakte Kroer\Fink Advokater via deres hjemmeside: www.kroerfink.dk, på tlf. nr. 71 99 29 29 eller via mail på kontakt@kroerfink.dk.

Såfremt der er tale om personfølsomme oplysninger, bedes du rette henvendelse til vores sikremail: sikkerpost@kroerfink.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *