Medicinrådets nyeste anbefaling til brystkræftpatienter

22. januar 2020 besluttede Medicinrådet  at anbefale atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft.

Det betyder, at Medicinrådet for første gang anbefaler immunterapi til behandling af brystkræft. Brystkræftpatienter med såkaldt metastatisk triple-negativ brystkræft kan derfor nu blive behandlet med immunterapi, og med godkendelsen bliver det muligt at behandle med Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel) som mulig standardbehandling.

Det er endnu et fremskridt i behandlingen af gruppen af kvinder med triple-negativ brystkræft, en meget alvorlig diagnose, fordi det er en aggressiv form for brystkræft.

Det er muligt at læse yderligere om anbefalingen på Medicinrådets hjemmeside på følgende link

https://medicinraadet.dk/media/12836/medicinraadets-anbefaling-vedroerende-atezolizumab-i-komb-m-nab-paclitaxel-til-brystkraeft-vers-10.pdf

Læs DBO’s formand Karen Sundbøll udtalelser i Onkologisk Tidskrift.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *