DBO-kreds Trekantsområdet: Oplæg om stamcelleprojekt på OUH

DBO Trekantområdet afholdte den 23. januar 2020 årets første lokale arrangement: “Stamcellebehandling af lymfødem efter Brystkræft”.
Ca. 40 interesserede deltagere var mødt op og hørte læge Mads Gustaf Jørgensen fra OUH fortælle om emnet med afsæt i et forskningsprojekt, der aktuelt er i gang på OUH.
Mads fortalte om lymfødem generelt,  om stamceller og forventinger til behandlinger hermed, om projektet samt kriterier for at kunne deltage i forsøget. (Patienter med Pitting-lymfødem (væske).
Forundersøgelser, behandling, operation og efterforløb blev gennemgået.  Alt blev suppleret med mange spørgsmål fra deltagerne, hvoraf flere havde kendskab til projektet.
Der har været meget stor interesse for at deltage i forsøget, og det har  været nødvendigt at afvise mange (ca 250 ), idet de ikke har opfyldt projektets forsøgskriterier.
Aktuelt er der 77 deltagere i projektet.  Forskningsprojektet skal inkludere ialt 80 deltagere, og det ventes endeligt afsluttet marts 2021.
Vi ser alle frem til at følge dette forskningsprojekt, og håber på positive resultater, der kan afhjælpe gener fra lymfødem for mange brystkræftopererede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *