Dagsorden til generalforsamling i DBO

Dansk Brystkræft Organisations generalforsamling afholdes lørdag den 14. marts 2020 kl. 15:45
Sted: Milling Park Hotel i Middelfart.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DBO’s årsmøde, men selv om du ikke deltager i årsmødet, er du selvfølgelig velkommen til generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *