Pressemeddelelse: Dansk Brystkræft Organisation opnår lovændring vedrørende kræftpatienters rettigheder

Folketinget har vedtaget, at skader som følge af forsinket indkaldelse til screening for kræft på baggrund af ressourcemangel, giver adgang til patienterstatning

Vedtagelse af en ny lovgivning på området er resultat af, at advokatfirmaet Kroer og Fink på opfordring fra Dansk Brystkræft Organisation, førte sag i Højesteret.

Tidligere var patienter, hvis skader i form af for sen indkaldelse til screening for brystkræft kunne undskyldes med ressourcemangel, ikke berettiget til erstatning. Vedtagelse af lovændringen betyder, at personer, der fremadrettet påføres en skade som følge af forsinket indkaldelse til screeningsundersøgelse for brystkræft, får adgang til patienterstatning, hvis klage- og erstatningslovens øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Formand for Dansk Brystkræft Organisation Karen Sundbøll udtaler: ”Det er af så stor betydning for behandlingsforløb og overlevelse, at screening og behandlingen for kræft sker så tidligt som muligt og inden for de fastsatte tider i pakkeforløbene. Vi er meget tilfredse og stolte over, at politikerne har vedtaget denne lovændring, som er et kæmpeskridt i forhold til de kræftramtes rettigheder. Derudover viser det, at en frivillig organisation som vores kan medvirke til at opnå resultater trods afvisning i Højesteret, samt at en organisation kan opnå resultater der gælder alle kræftformer, hvor der er tilbud om screening. Det gælder således også tilbud om undersøgelse for livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft.”

Der har i de senere år været flere sager, hvor kvinder ikke er blevet indkaldt til screening inden for de lovbestemte tidsrammer. Dette førte i 2015 til, at advokatfirmaet Kroer og Fink på opfordring fra Dansk Brystkræft Organisation, førte en sag om krav om erstatning for en kvinde, der blev screenet for sent for brystkræft og senere fik konstateret sygdommen. Dansk Brystkræft Organisation var ikke på noget tidspunkt i tvivl om, at der var grund til at kritisere den brystkræftramte kvindes sagsforløb, og mente, at sagen skulle afprøves retsligt.

Sagen, der endte i Højesteret august 2018 endte med en afvisning af kravet om erstatning, hvorfor Dansk Brystkræft Organisation efterfølgende kontaktede daværende Sundhedsminister Ellen Nørby og Folketingets Sundhedsudvalg. Her blev det urimelige i, at mangel på ressourcer kan gøre regionen ansvarsfri, selv når politikerne har sat penge af til formålet, understreget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *