For patientsikkerhedens skyld: Region Syddanmark overvejer ændring af screeningstilbud

For at højne patientsikkerheden, overvejer politikerne i Region Syddanmark nu at ændre metoden til at indkalde kvinder til screening for brystkræft. Som proceduren er nu, er der nemlig en risiko for, at kvinder ikke indkaldes, og derfor har en følgegruppe i Region Syddanmark anbefalet, at man ændrer på strukturen. Det skriver dr.dk.

– I dag bliver kvinderne indkaldt i en rækkefølge, som kunne synes lidt vilkårlig. Det kan betyde, at nogle kvinder kommer et par måneder eller et halvt år for sent til undersøgelse, siger lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital og formand for følgegruppen Peder Jest til dr.dk:

– Konsekvensen kan være, at man har udviklet en knude i brystet, som bliver opdaget for sent.

Et sårbart system
Ifølge sundhedsloven skal kvinderne indkaldes til brystkræftscreening hvert andet år, men i dag indkaldes kvinderne i regionen, ud fra hvilken læge de har, og skifter de læge eller flytter, risikerer de altså at ryge ud af screeningsintervallet, hvorfor der kan gå længere end to år mellem mammografierne.

Anbefalingerne fra følgegruppen handler om patientsikkerhed, og følgegruppen kalder det nuværende system, ifølge dr.dk, for ”meget sårbart”, i og med at Region Syddanmark ikke har været i stand til at sikre kvinderne de intervaller, som regionen har forpligtet sig til, hvilket har det ført til “overskridelser og patienterstatninger”.

Fra læge til CPR
Forslaget til indkaldelsesproceduren lyder på, at den skal ændres fra kvindernes lægepraksis til indkaldelse efter CPR-nummer. Samtidig skal mammografibusserne afskaffes og erstattes med 5-8 faste screeningssteder i regionen.

I Kræftens Bekæmpelse kalder overlæge Janne Bigaard det for ”fornuftigt”, hvis Region Syddanmark beslutter at ændre procedure.

Læs mere på dr.dk

2 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *