DBO’s formand om 221 brystkræfttilfælde i Ringsted-sagen: ”Et katastrofalt svigt”

 Gennemgangen af journalerne på Ringsted Sygehus har vist en voldsom stigning i brystkræfttilfælde, som resultat af de mangelfulde undersøgelser på hospitalet i perioden 2013-17. Fra at man havde fundet syv brystkræfttilfælde, ligger tallet nu på hele 221.
I februar kom det frem, hvordan ledelsen på Ringsted Sygehus, som led i en spareøvelse i en femårig periode tilsidesatte de nationale retningslinjer og bad lægerne om at udføre mangelfulde undersøgelser på kvinder, hvor der var mistanke om brystkræft.

Sagen begyndte, da Jyllands-Posten kunne afsløre, at 735 kvinder var blevet indkaldt til nye undersøgelser, hvor syv nye brystkræfttilfælde var blevet opdaget. Hurtigt viste det sig dog, at der kunne være tale om langt flere mangelfulde undersøgelser, og som konsekvens fyrede Region Sjælland sygehusdirektøren, indførte syv indsatser til hjælp for de berørte kvinder, og det blev besluttet, at hele 8.700 journaler skulle gennemgås.

Og nu har gennemgangen altså fundet frem til, at der nu er 221 kvinder brystkræfttilfælde.

”Der er ingen garanti for, at du ikke får kræft, men der skal være garanti for, at du som patient får den undersøgelse og behandling, du er berettiget til og kan forvente,” siger formand for Dansk Brystkræft Organisation (DBO), Karen Sundbøll:

”Ringsted-sagen viser, at det langt fra har været tilfældet, og udover at sagen er katastrofal for de kvinder, der er ramt, er den også dybt bekymrende, fordi den demonstrerede praksis kan gøre, at borgerne som helhed bliver utrygge ved kvaliteten af vores sundhedsvæsen.”

Der kan være endnu flere tilfælde
Styrelsen for Patientklager er blevet kritiseret i hårde vendinger, efter det er kom frem, at en overlæge fra Ringsted Sygehus i november 2016 forsøgte at råbe klageorganet op. Overlægens klage, der blandt andet indeholdt en beskrivelse af, hvordan hospitalet ikke overholdte de nationale retningslinjer, kom først videre til styrelsens tilsynsenhed 11 måneder efter.

Ifølge Jyllands-Posten mener man iRegion Sjælland nu, at helt op til 9.400 kvinder kan være mangelfuldt undersøgt. Det stadig stigende omfang af sager, bekymrer regionen i sådan en grad, at man derfor nu også vil undersøge, om der kan være tidligere tilfælde – det vil sige fra før 2013.

Ifølge de nationale retningslinjer skal kvinder, der er henvist med symptomer på brystkræft, undersøges med både røntgen, ultralyd og en klinisk lægeundersøgelse. Men koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen, oplyser til Jyllands-Posten, at langt hovedparten af de mange kvinder formentlig er blevet undersøgt forkert og i strid med retningslinjerne. Derfor forventes sagerne nu at blive sendt videre til Patienterstatningen, så myndigheden kan gennemgå journalerne og vurdere om de mangelfulde undersøgelser har forsinket kvindernes diagnostiske og behandlingsmæssige forløb, og om kvinderne derfor er berettigede til erstatning.

Få sparring gennem DBO
Indtil videre har Patienterstatningen, ifølge Jyllands-Posten, modtaget 40 anmeldelser om mulig overset brystkræft i forbindelse med mangelfulde undersøgelser på Ringsted Sygehus.

Som konsekvens af hele forløbet har Styrelsen for Patientsikkerhed indgivet en politianmeldelse af Ringsted Sygehus, og sagen efterforskes nu hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
Hos DBO indkaldte man ligeledes til et informationsmøde i slutningen af februar, hvilket mundede ud i et nyt netværk for de berørte kvinder, som blandt andet givermulighed for, at de berørte kvinder kan støtte hinanden i forbindelse med sagen. Samtidig støtter DBO ligeledes kvinderne i at søge erstatning.
”Vi anbefaler, at kvinder, som mener, at de kan have været berørt af Ringsted-sagen, søger om erstatning hos Patientskadeerstatningen,” siger Karen Sundbøll:
”DBO’s samarbejdspartner advokat Søren Kroer har derfor tilbudt sparring med de berørte kvinder, så de kan få ordentlig vedledning i, hvordan man klager.”

Er du berørt af Ringsted-sagen, og overvejer du at søge erstatning, kan du kontakte Søren Kroer på telefon 71 99 29 29 eller mail sk@kroerfink.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *