Ringsted Sygehus gennemgår nu 8.700 kvinders journaler

Med hjælp fra eksterne læger vil Ringsted Sygehus nu gennemgå 8.700 journaler for at finde frem til eventuelt kræftramte kvinder. Det skriver sygehuset i en pressemeddelelse.

I sidste uge kom det frem, at det var en ledelsesbeslutning, da Ringsted Sygehus i perioden 2013 til 2017 tilsidesatte de nationale retningslinjer  og udførte mangelfulde undersøgelser af kvinder, hvor der var mistanke om brystkræft. Årsagen var et forsøg på at spare ”lægetimer og undersøgelsestid”, hvor lægerne kunne undersøge flere kvinder per dag, men konsekvensen var, at kvinderne ikke fik den undersøgelse, som de havde krav på.

I første omgang førte sagen til en gennemgang af 2.600 journaler, hvor 735 kvinder blev genindkaldt. Og i et forsøg på at rette op på de mangelfulde undersøgelser gennemgår hospitalet nu i alt ca. 8.700 journaler.

Hjælp til at klage
Sygehusets vil med hjælp fra eksterne eksperter vurdere, om disse kvinders kræftforløb kan relateres til en mangelfuld undersøgelse. Hvis dette er tilfældet, sikres det, at kvinderne får hjælp og vejledning til at søge erstatning og klage.

Efter de nye undersøgelser har foreløbigt ni kvinder fået konstateret kræft.

– Det er en dybt beklagelig situation, som vi har sat disse kvinder i. Vi har opfordret dem til at klage over forløbet og søge erstatning og hjulpet dem til det, hvis de har ønsket det, ligesom vi har tilbudt anden hjælp, de har haft brug for, siger sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Vagn Bach i pressemeddelelsen.

Undersøgelserne af de 735 kvinder er stort set færdige, og de sidste undersøgelser forventes afsluttet inden udgangen af februar 2019.

– Nu er vi stort set færdige med at undersøge den gruppe af kvinder, der kunne have uopdaget kræft, og resultatet viser tydeligt, at det har haft store konsekvenser for en række kvinder, at sygehuset har udført mangelfulde undersøgelser for brystkræft. Derfor kigger vi nu på hele gruppen, for at afgøre hvor mange, der har udviklet brystkræft i årene efter, der kan have relation til en ufuldstændige undersøgelse, siger Vagn Bach.

Kan have ført til forværring
Sygehuset vil gennemgå de resterende cirka 1.900 kvinder fra perioden 1. januar 2016 til 24. maj 2017, ligesom de vil gå helt tilbage til 2013 og se på alle patientforløbene, som ikke har fået den korrekte undersøgelse. Det betyder, at i alt cirka 8.700 kvinders journaler bliver gennemgået.

– De 735 kvinder, som nu er genundersøgt, var der en risiko for, at de havde kræft uden at vide det. For de 8.700 andre, så ville en eventuel kræft være opdaget og sat i behandling. Det vi dog ikke kan vide, er, om de mangelfulde undersøgelser har haft konsekvenser for nogle af de ramte kvinder og deres forløb, siger Vagn Bach og tilføjer:

– Journalerne vil blive sendt til vurdering hos eksterne eksperter for at undersøge hvem af disse, der er mangelfuldt undersøgt. Disse kvinder vil vi kontakte, for at informere og tilbyde dem hjælp til, hvordan de kan klage til Styrelsen for patientklager og patienterstatningen.

Ret til klar besked
Undersøgelse af de 8.700 kvinder er sat i gang, men Vagn Bach forklarer, at det vil tage tid at finde frem til alle kvinder.

– Det er et stort arbejde, men det er vigtigt, at vi får givet disse ramte kvinder klar besked. Vi ved, at disse kvinder har fået en mangelfuld undersøgelse for kræft. Nu skal vi have fastslået, om det kan have ført til en forværring af deres kræft. Vi vil også tilbyde de pågældende kvinder et møde med henblik på hjælp til at klage, rejse erstatningssag, få psykologhjælp og lignende. Jeg forstår godt, hvis der er bekymrede kvinder derude, særligt efter medieomtalen af sagen. Derfor accelerer vi nu indsatsen, så der hurtigst muligt kommer klarhed om sagen, siger sygehusdirektøren.

Sygehuset har oprettet en hotline, som du kan kontakte, har du været igennem en undersøgelse på Ringsted Sygehus i perioden og er i tvivl om, hvorvidt du kan være en af disse 8.700 kvinder. Telefonnummeret er 54 67 22 31.

Læs den fulde pressemeddelelse her

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *