Her er regionens syv indsatser for kvinder berørt af “Ringsted-sagen”

Forretningsudvalget i Region Sjælland har modtaget en redegørelse over forløbet samt en syvpunktsplan udarbejdet af direktionen i Region Sjælland.

De syv indsatser:

1: Hotline for berørte kvinder
Kvinder, der er berørt at sagen, kan på hverdage fra 8-22 få rådgivning og hjælp ift. at klage og søge erstatning. Kvinder kan også få afklaret, om de har fået en mangelfuld undersøgelse. Telefonnummeret er 54 67 22 31.

2: Personlig samtale
Kvinder, der har fået konstateret brystkræft, tilbydes en personlig samtale med afdelingen, eller alternativt andre uvildige fagpersoner, for at få afklaring om deres forløb, behandling, samt klage og erstatningsmuligheder.

3: Psykologbistand
Region Sjælland har indgået aftale med en virksomhed, som kan yde krisehjælp og psykologbistand til berørte kvinder. Såfremt nogle hellere selv vil finde en psykolog finansieres dette af Region Sjælland.

4: Vurdering fra Rigshospitalet
Rigshospitalet vurderer undersøgelses- og behandlingsforløb for de kvinder, der har fået konstateret kræft i perioden, for at afdække om der er sammenhæng til den mangelfulde undersøgelse. Ud fra vurderingen kontaktes de kvinder, hvor vi anbefaler, at de klager og søger erstatning.

5: Afdelingen flyttes til Sjællands Universitetshospital
Afdelingen, der udfører undersøgelserne for brystkræft, foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital. Regionsrådet vil hurtigst muligt tage stilling den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.

6: Overvågning af at kvaliteten opretholdes
For sikre at der også fremadrettet er den rette faglige kvalitet på afdelingen, vil der blive gennemført en løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb pr. måned fra marts 2019. Der følges løbende op på, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt.

7: Medarbejderne skal fortælle hvis de oplever kvalitetsproblemer
Der gennemføres en kampagne for at styrke kendskab til regional retningslinje for bekymringshenvendelser. Her har medarbejderne både ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever problemer.

Ny ledelse
I kølvandet på fyringen af sygehusdirektør Vagn Bach har direktionen i Region Sjælland nu samtidig indsat en ny ledelse for en overgangsperiode. Psykiatridirektør i Region Sjælland Michael Werchmeister konstitueres som sygehusdirektør og vil i den kommende tid sammen med vicedirektør Charlotte Bøll Larsen og konstitueret vicedirektør Anne Grethe Larsen lede sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted, mens vicedirektør Knut Borch-Johnsen bliver konstitueret som lægefaglig vicedirektør.

Kom til DBO-arrangement om “Ringsted-sagen”
Tirsdag den 26.februar afholder Dansk Brystkræft Organisation et informations- og dialogmøde for alle, der er berørte af “Ringsted-sagen”. Det afholdes i Kræftrådgvningen, Ringstedgade 71, 4700 Næstved fra 16.30-18.30, hvor der vil være mulighed for blandt andet at få godt råd til, hvordan man søger erstatning.

Formand for Dansk Brystkræft Organisation Gitte Laursen sagde torsdag til sn.dk:
– Vi vil gerne i dialog med de bekymrede kvinder, og vi vil gerne hjælpe de kræftramte til at søge erstatning. Det kan også være, at der er behov for at oprette en netværksgruppe for de berørte

Læs nyheden her

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *