DBO starter netværksgruppe som følge af Ringsted-sagen

26. februar inviterede DBO til dialogmøde med kvinder, der er berørt omkring sagen vedrørende de mangelfulde brystkræftundersøgelser i forbindelse med klinisk mammografi på Ringsted Sygehus.
Ved mødet gav DBO’s fungerende formand Gitte Laursen en status over,  hvad der er sket og skal ske dels fra Ringsted Sygehus og dels fra Styrelsen for Patientsikkerhed, mens advokaterne Søren Kroer og Jakob Fink holdt et  informativt oplæg om klager og ansøgninger om patienterstatning.
En vigtig pointe, der kom frem ved mødet, var, hvordan man præciserer muligheden for at klage over sundhedspersonale, og hvordan det kan ske.  En sådan klage giver ikke adgang til erstatning, men en anden mulighed er at søge Patienterstatningen, som dog ikke giver nogen sikkerhed for at få erstatning, men er en mulighed for at få sin sag vurdereret.
Mødet afsluttede med tilbud fra Dansk Brystkræft Organisation om at starte en netværksgruppe  i samarbejde med Kræftrådgivningen i Næstved og på den måde støtte op omkring de berørte kvinder.
Er du interesseret i at deltage i en netværksgruppe sammen med andre i samme situation, er du velkommen til at kontakt os pr mail til:  dbosydsjaelland@brystkraeft.dk  eller Kræftrådgivningen i Næstved.
Husk: Kroer og Fink er Dansk Brystkræft Organisations faste samarbejdspartner, og tilbyder gratis rådgivning og vejledning til medlemmmer af Dansk Brystkræft Organisation.

Tip til at anmelde din sag
Det koster ikke noget at anmelde en sag til Patienterstatningen, ligesom de indhenter journaler med mere fra de relevante behandlingssteder.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er opstået en patientskade – anmeld!
Er du i tvivl om forældelse – anmeld!
Det afgørende er kendskab til patientskaden – ikke at man er syg!
Opsøg rådgivning inden anke af positive afgørelser.
Skriv til pebl@patienterstatningen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *