Programændring til DBO’s årsmøde 2019

Programpunktet ’Rekonstruktion – nye muligheder’ ved plastik- og brystkirurg Camilla Bille lørdag den 16. marts kl 14.45-16  må desværre udgå fra programmet på Dansk Brystkræft Organisations årsmøde 2019.

Men vi holder os dog til emnet rekonstruktiv brystkirurgi.

For overlæge Vibeke Koudahl og afdelingslæge Bekka Christensen fra plastik- og brystkirurgisk sektion ved Vejle Sygehus har takket ja til at komme og holde et oplæg om en forløbsorienteret tilgang til rekonstruktiv brystkirurgi og beslutningsstøtte til kvinder, som skal træffe valg om rekonstruktiv brystkirurgi.

Kvinder, der behandles for brystkræft, lever nemlig mange år efter deres behandling, og de valg, som tages i forbindelse med behandlingen, følger kvinden resten af livet.

Behandling af brystkræft varetages derfor i stigende grad som et tværfagligt samarbejde mellem brystkirurg, onkolog, genetiker og plastikkirurg, hvor behandling, forebyggelse og rekonstruktion griber ind i hinanden i et komplekst sammenspil og de individuelle tilbud afstemmes ved multidisciplinære teamkonferencer.

I foredraget ‘Rekonstruktiv brystkirurgi – når fokus er på forløb og beslutningsstøtte’ tager Koudahl og Christensen udgangspunkt i, hvordan man i Vejle arbejder med at skabe et bedre samlet forløb gennem patient inddragelse og støtte til beslutning om valg eller fravalg af rekonstruktiv brystkirurgi på informeret baggrund tidligt i forløbet.

Se det fulde program for Dansk Brystkræft Organisations årsmøde 2019 her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *