Oplæg om opfølgning førte til masser af spørgsmål i DBO-kreds Hovedstaden

27. november havde DBO-kreds Hovedstadensinviteret overlæge og onkolog Hella Danø til at holde oplæg om Sundhedsstyrelsens brystkræft-opfølgningsprogram i Regionen, mens bc-sygeplejerske Birgit Nørfjand Holm fortalte om forløbsprogram for rehabilitering og palliation (formål)for bc-patienter.

Onkolog Hella Danø tog udgangspunkt i Regionens anbefaling, der lyder:

”Modellen, hvor patienten selv ‘styrer’ opfølgningen, forstået på den måde, at hun selv kan rette henvendelse direkte til afdelingen – eksempelvis gennem et sygeplejerske-ambulatorium – og kan lave en aftale om at blive vurderet af en specialist, såfremt hun får symptomer, der giver anledning til behov for vurdering. I dette tilfælde skal der selvfølgelig også fortsat være et åbent forløb i hospitalsregi,”

Vigtigt med behovsvurdering
Ud fra DBCG’s anbefalinger gennemgik Hella Danø de forskellige behandlinger, som bc-kvinderne bliver tilbudt efter operationen, samt de mange bivirkninger og senfølger, behandlingerne med kemoterapi og strålebehandling kan medføre. Hella Danø understregede, hvor vigtigt det er, at patienten får foretaget en behovsvurdering, og at den enkelte udviser egenomsorg.

Herefter tog Birgit Nørfjand Holm udgangspunkt i forberedelsesskemaet ‘Støtte til livet med kræft’.

Alle kræftpatienter bliver vurderet for behov for rehabilitering sideløbende med behandling, og det er nødvendigt med en klar opgave-/ansvarsfordeling mellem hospital, kommunen og almen praksis.

I eksempelvis Hillerød kommune afholdes der et kursus for kræftpatienter, ’Kræft – dit liv’, hvor der både indgår fysisk træning og undervisning i emnerne: Tænk godt, spis godt, sov godt og rør dig godt.

Undervejs havde deltagerne mange opklarende spørgsmål, som de to oplægsholdere på forbilledlig vis inddrog i deres oplæg. Efterfølgende har alle deltagerne fået tilsendt oplægsholdernes gode informative PowerPoints.

Stor tak til Birgit og Hella fra DBO-kreds Hovedstaden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *