Deltag i forskningsprojekt: Stamcellebehandling af lymfødem efter brystkræft

Lymfødem i armen er en af de hyppigste og mest invaliderende senfølger efter brystkræftbehandling, hvor lymfeknuderne i armhulen er blevet fjernet. Der findes på nuværende tidspunkt ingen kurerende behandling for lymfødem. Men det vil et nyt forskningsprojekt lave om på.

Stamcellebehandling har indtil videre vist sig som en lovende behandling indenfor en lang række sygdomme, og lægerne på plastikkirurgisk afdeling har, i et tidligere forsøg, fundet lovende resultater med stamcellebehandling af lymfødem.

Et udvidet forsøg
Derfor åbnes der nu op for et udvidet forsøg, hvor effekten af stamcellebehandlingen sammenlignes med en såkaldt placebobehandling. Formålet med projektet er at undersøge om stamcellebehandling af armhulen, kan afhjælpe lymfødem i armen.

Projektet er et lodtrækningsforsøg, som ledes af professor og overlæge i Plastikkirurgi, Jens Ahm Sørensen. Halvdelen af deltagerne modtager den aktive behandling, som består af fedttransplantation og stamcellebehandling til arvævet i armhulen. Den anden halvdel af deltagerne modtager en såkaldt placebobehandling, som består af saltvand til armhulen.

Alle deltagere vil være uvidende om, hvilken behandling de har fået indtil afslutningen af projektet. Såfremt stamcellebehandlingen viser betydelig behandlingseffekt, vil de personer som i projektet ikke modtog behandlingen, blive tilbudt behandlingen som de første.

Følges et år
Alle deltagere følges i 1 år, med kontrolbesøg hver 3. måned. Til kontrolbesøgene vil deltagerne få foretaget rumfangsmåling af armene med målebånd, måling af den overskydende væske i armen med bioimpedans (L-DEX) måling, vurdering af hud og underhudsforhold i armene med DEXA-skanning, vurdering af lymfesystemet i armen med lymfangiografi-skanning samt vurdering af livskvalitet med spørgeskemaer.

Kvinder der er opereret for brystkræft med fjernelse af alle lymfeknuderne i armhulen, og som efterfølgende har udviklet lymfødem i armen, kan tilbydes deltagelse i projektet.

Kom i betragtning til projektet
Såfremt du ønsker at komme i betragtning til projektet og ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte læge Mads Gustaf Jørgensen på Mads.Gustaf.Jorgensen@rsyd.dk

Projektet foregår på Odense Universitetshospital og det er muligt at deltage i projektet, uanset hvor i landet man bor. Udgifter til transport bliver refunderet efter Region Syddanmarks gældende regler på området.

De projektansvarlige er: Læge Mads Gustaf Jørgensen og Overlæge og Professor Jens Ahm Sørensen.

10 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *