Lovændring skal sikre patienters ret til erstatning

Da Højesteret tirsdag den 28. august 2018 afviste, at en kvinde, der blev screenet for sent for brystkræft og senere fik konstateret sygdommen, havde krav på erstatning, fordi Region Hovedstaden henviste til ressourcemangel, var det ikke kun kvinden og hendes advokat Søren Kroer, der blev skuffede over dommen. Det gjorde DBO også, for vi var medvirkende til, at retssagen blev en realitet.

DBO har i flere år samarbejdet med advokat Søren Kroer og henviste tilbage i 2015 den brystkræftramte kvinde til ham. Søren Kroer udtalte i en pressemeddelelse efter dommen.

– Det var stærkt, at Dansk Brystkræft Organisation tog stilling til, at der var grund til at kritisere den brystkræftramte kvindes sagsforløb. DBO har i den grad markeret, at nogle sager vedrører os alle, og de bakker deres medlemmer op og kæmper for patientrettighederne. Selv om vi desværre ikke vandt sagen i Højesteret, har vi i fællesskab sat fokus på, at det ikke kan være rigtigt, at argumentet om mangel på ressourcer kan gøre regionen ansvarsfri, når politikerne har sat penge af til formålet. At få sagen i Højesteret har medført, at politikerne er kommet på banen og forhåbentlig gør noget ved denne alvorlige problemstilling, som forsinket mammografiscreening er.

Søren Kroers forudsigelse viste sig at holde stik. Regeringen vil med en lovændring sikre patienters adgang til erstatning, hvis de ikke indkaldes rettidigt til screeningsundersøgelser. Derved vil danske hospitaler ikke længere kunne bruge manglende ressourcer som forklaring på, at de ikke rettidigt indkalder kvinder til screening for brystkræft. Det vil føre til en bedre retsstilling for de næste, som måtte blive ramt af forsinkelser.

DBO’s fungerende formand, Gitte Laursen, udtaler:

– I de senere år har der desværre været sager, hvor mange kvinder ikke er blevet indkaldt til screeninger inden for de lovbestemte tidsrammer. Det har indtil nu ikke været muligt for de kvinder, der har været indkaldt for sent, at søge om erstatning. Det bliver ændret med det omtalte lovforslag. Også i denne sag har DBO været aktiv og synlig for at sikre brystkræftramtes retssikkerhed. Vi har støttet op omkring retssagen, der efter flere år blev endeligt afsluttet i Højesteret i august 2018. Sagen medførte politisk fokus, og DBO fremsendte efterfølgende breve til Sundhedsministeren og Folketingets Sundhedsudvalg for at sikre opfølgning på de politiske ønsker til at ændre loven, så det bliver muligt at søge erstatning i tilfælde af for sen indkaldelse. Nu er lovforslaget klar til høring, og det ventes godkendt i foråret 2019.

– Samtidig med denne gode nyhed, har der desværre også været nye sager omkring mangelfuld undersøgelsesopfølgning i Region Sjælland. Denne sag følger DBO op på, da vi forventer at såvel lovgivningen samt gældende nationale standarder skal overholdes. De nævnte eksempler taler et tydeligt sprog for, hvorfor DBO som organisation er vigtig – også i fremtiden, understreger Gitte Laursen.