Lev godt efter brystkræft

DBO-kreds Hovedstaden havde samlet 55 meget interesserede og spørgelystne kvinder, da professor og overlæge Peter Schwartz lagde vejen forbi. Han skulle fortælle om knogleskørhed efter antihormonbehandling, og om der findes særlige medicintyper, som giver flere bivirkninger end andre. Han sagde blandt andet, at det er vigtigt at vide, hvor kraftig ens knoglemasse er inden behandling, og at der følges op hyppigt og regelmæssigt. Blodprøver kan fortælle, om man skal skifte medicin.

Onkologerne giver ofte kalk og D-vitamin til brystkræftpatienter, og produkter som Aldronat og Zoledronsyre kan forhindre afkalkning. Zoledronsyre kan dog også give nogle besværlige bivirkninger. Derfor er tesen nu om Denosumab kan være ligeså effektiv som Zoledronsyre. Ifølge Peter Schwartz har Rigshospitalet i dag Zoledronsyre som førstevalg, men Denosumab ser ud til at kunne forebygge knoglefraktur bedre end Zoledronsyre. Det tåler at bliver efterforsket, mener Peter Schwartz, og Rigshospitalet starter derfor et nyt forskningsprojekt, hvortil der er knyttet en app, der hedder bone@bc

Forskningssygeplejerske Trine Lund Madsen introducerede derefter app’en og fortalte, at håbet er, at alle brystopererede kvinder downloader den og indskriver deres svar på de spørgsmål, der er i app’en, også selv om de ikke oplever senfølger.

Det er vigtigt for forskningen, at forskerne har en stor deltagermasse, som de kan sammenligne gruppen MED senfølger, med. Derfor opfordres alle kvinder i DBO til at downloade appen og meget gerne tippe andre brystkræftramte kvinder til det samme. Det sikrer høj evidens og troværdighed, der gavner vores medsøstre.

Tekst: Marianne Johansson, DBO-kreds Hovedstaden
Foto: Lene Knudsen, DBO-kreds Hovedstaden og privat