Lægemidlet Kadcyla kan halvere risikoen for tilbagefald af HER2-positiv brystkræft

Patienter med HER2-positiv brystkræft, som har restsygdom efter operation, kan få halveret risikoen for tilbagefald, når de behandles med lægemidlet Kadcyla. Det viser nye data fra KATHERINE-studiet.

Hver anden patient med brystkræft af typen HER2-positiv har fortsat restsygdom efter operation, til trods for at de har fået medicinsk behandling forud for operationen for at mindske tumoren. Disse patienter tilbydes i dag behandling med antistoffet Herceptin for at forebygge et tilbagefald. Nu dokumenterer nye data fra det kliniske fase 3-studie, KATHERINE, at risikoen for tilbagefald halveres, når de i stedet behandles med det konjugerede antistof Kadcyla.

– Det er første gang, at et fase 3 studie viser en klar signifikant forbedring i risikoen for tilbagefald for denne patientgruppe. Det er meget opmuntrende resultater, udtaler overlæge Claus Kamby, onkologisk klinik, Rigshospitalet ifølge Roche.dk

KATHERINE-studiet omfattede 1.486 patienter med HER2-positiv brystkræft der, til trods for at de fik medicinsk behandling inden operation for at mindske tumoren, fortsat havde restsygdom efter operation. For at forebygge risikoen for tilbagefald af sygdommen fik patienterne en forebyggende behandling. KATHERINE-studiet viste, at patienter der blev behandlet med Kadcyla, reducerede risikoen med 50% for fornyet invasiv brystkræft eller død sammenlignet med kontrolgruppen, der blev behandlet med Herceptin.

Claus Kamby

En opfølgning af studiet efter tre år viste, at 88,3% af patienterne, der blev behandlet med Kadcyla, ikke havde oplevet tilbagefald af brystkræft mod 77% af patienterne, der blev behandlet med Herceptin.

– Det er glædeligt, at studiet også viser en klar positiv trend i den samlede overlevelse ved forebyggende behandling med Kadcyla frem for Herceptin. På sigt kan man forvente, at Kadcyla bliver en nyt værktøj i den forebyggende behandling af patienter med HER2-positiv brystkræft, som har restsygdom efter operation, fastslår Claus Kamby.

Læs hele pressemeddelelsen hos Roche her.