DBO-kreds Fyn hørte om fedttransplantation efter brystkræft

Martin Sollie, Camilla Bille og Diana Dyrberg

DBO-kreds Fyn har afholdt et spændende arrangement om fedttransplantaion efter brystkræft med blandt andre modtageren af DBO’s ærespris 2018, overlæge og ph.d. Camilla Bille. Hun mødte veloplagt op sammen med læge Martin Sollie og læge og ph.d.-studerende Diana Dyrberg, der arbejder på forskellige forskningsprojekter sammen med Camilla Bille.

Camilla Bille lagde ud med lidt historie om de forskellige behandlingsmetoder, som gennem årene er blevet mere og mere skånsomme og med bedre kosmetisk resultat, frem til hvor man i dag er nået til at ‘pynte’ på brystet efter endt behandling.

Martin Sollie fortalte om sit igangværende projekt, hvor man suger fedt fra fx maven eller lår og senere sprøjter det rensede fedt ind, der hvor patienten har smerter.

Fedt indeholder stamceller (babyceller), som er kroppens ‘guld’, og derfor kan det bruges til at reparere på opståede skader. Fedtbehandling kan fx modulere arvæv, reparere nerver og skabe nye nervebaner. Behandling med eget fedt startede efter krigen og blev brugt til at bedre skader med fx arvæv og brandsår. Fedt anvendes også i forbindelse med lymfødem, hvor det rensede fedt med stamceller sprøjtes direkte ind i armhulen.

Diana Dyrberg fortalte om sit projektet, der undersøger fordele og ulemper ved implantat under eller over brystmusklen. I dag lægges implantatet under musklen, men undersøgelsen har vist, at der kan være fordele ved implantat uden på musklen – som færre smerter og bedre og ens kosmetisk resultat. Til gengæld vil der være større ‘hæng’ med tiden.
Camilla Bille sluttede aftenen af med at fortælle om fem andre projekter, som hun og afdelingens læge også arbejder med. Det er alle projekter, som undersøger fordele og ulemper med eneste mål at forbedre behandling og undgå senfølger ved brystkræft.

Tekst og foto: Marie Lykke Rasmussen, DBO-kreds Fyn