Et spændende indblik i patologens arbejde

Under overskriften ‘Patologens rolle i forbindelse med diagnostik’ fik DBO-kreds Roskilde den 2. oktober besøg af overlæge Henrik Mygind fra Slagelse Sygehus. Han fortalte meget engageret om det, der sker, lige fra operationslægen tager prøver i forbindelse med en operation, til der kommer svar på, om der er opereret nok væk. Patologen kan i de meget tynde skiver væv se, hvilken behandling patienten skal have, alt efter hvordan cellerne ser ud.

Patologi er i høj grad specialistviden og erfaringsbaseret. Overlæge Henrik Mygind fortalte, at han synes, det er fantastisk at se de forskellige farver og strukturer på de billeder, han fremviste for tilhørerne. De fremmødte var enige om, at det er fantastisk at møde sundhedspersonale, der engagerer sig så meget i deres arbejde – også når det er ud over normal arbejdstid –  så vi kan få den bedste behandling.

Tekst og foto: Hanne Hummelshøj, DBO-kreds Roskilde