DBO deltog i konference i Milano

Europa Donna er med til at gøre en forskel via en stor indsats i blandt andet EU, hvor de i konkrete politiske samarbejder bidrager til viden om brystkræft og hermed indirekte hjælp til brystkræftramte i hele Europa. DBO er medlem af Europa Donna, og herigennem får bestyrelsen ny og vigtig viden inden for brystkræftområdet. Da Europa Donna den 28.-29. september afholdt en tæt pakket Advocacy Leader konference med deltagelse fra mere end 25 medlemslande, var DBO også repræsenteret.

Forud for den årlige generalforsamling og efterfølgende valg til Europa Donnas bestyrelse var der et spændende og tæt program. I år var der fælles seancer fredag og lørdag formiddag med kursister, der har deltaget på det første Advocacy Training kursus for kvinder med metastatisk brystkræft (MBC). Fra Danmark deltog Lydia Aagard fra Ribe på dette kursus.

Af fælles emner var blandt andet seneste nyt om medicinske behandlingstilbud til brystkræftramte, og orientering om hvad der ventes at være på vej. En ny europæisk kræftdatabase – udarbejdet med stor opbakning fra Europa Donna – blev præsenteret. Vigtigheden af viden fra de indsamlede data blev præciseret, herunder hvad det betyder i forhold til fremtidig behandling og effektmålinger. Netop omfanget af MBC-ramte, er noget af det, der ønskes øget fokus på fremover.

Lørdag eftermiddag var der workshops for lederrepræsentanterne. DBO’s fungerende formand Gitte Laursen deltog blandt andet i en workshop, hvor der blev udvekslet idéer til muligheder for fundraising, og det var meget inspirerende.

Tekst og foto: Gitte Laursen