Tilbage til arbejdet efter kræft

DBO-kreds Vendsyssel har indledt efterårets møderække med emnet ‘Tilbage til arbejdet efter kræft’. Kredsen havde onsdag d. 5. september besøg af socialrådgiver Susanne Obel Frydkjær fra Kræftens Bekæmpelse i Aalborg, der gav et indblik i kræftpatienters muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der var kun mødt et mindre antal gæster op, og derfor valgte Susanne Obel Frydkjær at tage udgangspunkt i de problemstillinger, der fyldte mest hos de fremmødte. Og der var aktuelle spørgsmål, der kom på bordet.

Susanne Obel Frydkjær lavede en gennemgang af sygedagpengereglerne, hvad man kan forvente, og hvilke rettigheder man har. Der var stor spørgelyst, og alle kom til orde. Der blev også udvekslet lidt erfaringer hen over bordet. Derudover fortalte socialrådgiveren også om de tilbud, der er i Kræftens Bekæmpelse i Aalborg, hvor alle er velkomne til at komme ind og få råd og vejledning.

Tekst: Lisbet Jensen, DBO-kreds Vendsyssel