Sidste deltagere søges til projekt om fedttransplantation som behandling af smerter

Læge Martin Sollie og overlæge og Ph.D. Camilla Bille

Projektet hos Plastikkirurgisk Afdeling på Odense Universitets Hospital, der har til formål at undersøge, om fedttransplantation sammen med løsning af arvæv kan anvendes til behandling af kroniske smerter i bryst og armhule efter brystkræftbehandling, er nu inde i sin sidste fase. Der mangler fortsat et par deltagere til projektet, og holdet bag håber, at der stadig er nogle interesserede derude. Holdet har opereret 30 af de 40 kvinder, de gerne vil inkludere i projektet.

Fedttransplantation anvendes allerede til behandling af strammende arvæv. Ofte fortæller patienterne efterfølgende, at det samtidig har haft en god effekt på deres smerter. Der findes et par mindre studier, som understøtter dette, men der foreligger endnu ikke tilstrækkelig viden om, hvorvidt fedttransplantation kan nedsætte kroniske smerter eller ej.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Halvdelen af deltagerne får foretaget arvævsløsning med fedttransplantation, og den anden halvdel, kontrolgruppen, får kun foretaget arvævsløsning. Deltagerne vil være uvidende om, hvilken behandling de har modtaget, indtil afslutning af projektet.

Alle deltagere følges i seks måneder efter operation, hvorefter resultatet vurderes ved hjælp af spørgeskemaer og klinisk undersøgelse. Hvis det ved projektets afslutning viser sig, at fedttransplantation har en betydelig effekt på smerter, vil alle i kontrolgruppen efterfølgende blive tilbudt fedttransplantation.

Kvinder, der er opereret for brystkræft med fjernelse af brystet, og som oplever smerter i operationsområdet, på bryst og eller i armhulen, kan deltage i projektet. Projektet udgår fra Region Syddanmark, men er grundet stor interesse åbent for kvinder fra hele landet. Såfremt du ønsker uforpligtende information om deltagelse i projektet, er du meget velkommen til at deltage i en af de planlagte informationsaftener. Tilmelding sker til projektansvarlige sekretær Mette Thingholm på Mette.thingholm@rsyd.dk eller på tlf: 65 41 43 26.

De projektansvarlige er: Læge Martin Sollie, overlæge og Ph.D. Camilla Bille, overlæge og Ph.D. Jørn Bo Thomsen og overlæge og professor Jens Ahm Sørensen.