Omkonstituering i DBO’s bestyrelse

DBO’s bestyrelse afholdt mandag den 20. august et ordinært bestyrelsesmøde, hvorunder der blev foretaget en midlertidig omkonstituering.

Eva Bundesen valgte af helbredsmæssige årsager at trække sig som DBO’s formand og fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem – foreløbigt i en periode på tre måneder.

Den daværende næstformand Gitte Laursen (foto) har derfor overtaget formandsposten og er nu fungerende formand, og bestyrelsesmedlem Karen Sundbøll er fungerende næstformand for denne periode.

Eva Bundesen meddelte tillige, at hun ikke genopstiller til formandsposten i marts 2019.

 

Foto: Britt Nørbak