Et vigtigt skridt inden for brystkræftforskning

En gruppe danske forskere har med støtte fra Kræftens Bekæmpelse udviklet en ny metode, der skal gøre det muligt at blive endnu klogere på samspillet mellem kroppens naturlige hormoner og udviklingen af brystkræft. Håbet er, at det i fremtiden kan betyde, at man kan reducere risikoen betydeligt for, at kræften opstår.

Cancer.dk skriver, at det efter flere års arbejde er lykkedes forskerne at udvikle en metode til at identificere, isolere, udtage og dyrke østrogenreceptor-positive celler fra normalt brystvæv, så de kan studeres uden for kroppen. Den nye metode åbner for helt nye muligheder for at forstå kønshormoners rolle i kræftudvikling og kan dermed være et første skridt i retningen af at kunne forbygge brystkræft.

– Indtil nu har man ikke kunnet dyrke normale østrogenreceptor-positive brystceller. Forskningen har i stedet næsten udelukkende været baseret på en cancercelle fra en lungemetastase samt celler fra mus. Og hvorvidt de mekanismer, som vi har set dér, gør sig gældende i det normale bryst, har vi ikke kunnet sige med sikkerhed. Vi har heller ikke kunnet sige noget om udviklingen fra den normale situation med få østrogenreceptor-positive celler til ondartet østrogenreceptor-positiv brystkræft. Konsekvensen er, at der i dag, i mangel af bedre, fokuseres mere på behandling end på forebyggelse af brystkræft, siger Lone Rønnov-Jessen, der står bag den nye forskning.

I laboratoriet skal Lone Rønnov-Jessen og resten af forskerholdet bl.a. se nærmere på, hvilke celler, der svarer direkte eller indirekte på stimulation med kønshormoner. Det kan afsløre, hvilke celletyper, der starter udviklingen af hormonudløst kræft samt hvor i brystet, det starter.

– Vi kan nu studere normale celler og cancerceller under identiske betingelser, og derved se de helt tidlige forandringer i cellerne, blandt andet hvordan de reagerer på kønshormoner og hormonlignende stoffer fra fx p-piller og minipiller. Vi får også indsigt i den molekylære baggrund for reguleringen af østrogenreceptoren i normale celler og i kræftceller. Det er alt sammen helt ny viden inden for brystkræftforskningen, siger Lone Rønnov-Jessen.

Læs mere hos cancer.dk her.