Vellykket Herceptin-cafe på Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital har haft gode erfaringer med at samle HER2-brystkræftpatienter, der skulle have forebyggende intravenøs Herceptinbehandling, i en gruppe på samme stue. Da man stod over for at skulle ændre behandlingen fra intravenøs til en injektion, ville man gerne beholde muligheden for at bibeholde netværksdannelsen mellem patienterne.

Kræftafdelingen fik mulighed for at låne et lokale på en anden etage, og dermed kunne man danne en såkaldt Herceptin-café, hvor patienterne kan mødes og drikke kaffe og te, mens de på skift bliver kaldt ind i et tilstødende lokale for at få en injektion.

Brystkræftpatienterne mødes hver tredje uge, hvor de glædeligvis også møder de samme sygeplejersker. Der deltager i gennemsnit 15-20 patienter pr. gang. Patienterne har blandt andet udtalt, at de føler sig mindre syge, fordi de får Herceptin som injektion, at de bruger mindre tid på hospitalet, og at det er rart at møde de samme sygeplejersker.

(Kilde: Best Practice)